"Vi vill utforska gränsland och utmana normer"

Textival 2015

Idag bloggar Textival som är en litterär aktör och ideell förening med fokus på text, konst och litteratur utanför mittfåran. Textival driver projekt och samarbetar med många olika. Idag drar deras Litteraturfestival igång på Göteborgs Litteraturhus. Imorgon fortsätter den där och på Frilagret. Programmet finns här

Sedan 2007 har Textival arrat festivaler och en mängd olika projekt, själva och tillsammans med andra. Vår bas är att vi arbetar med arrangörer, förläggare, skribenter, författare, läsare med flera som rör sig utanför olika typer av mittfåror. Och som möter olika typer av motstånd i sitt skapande. Vi vill utforska gränsland och utmana normer, presentera intressanta program på såväl förväntade och trygga som oväntade och utmanade platser. Därför testar vi oss fram i textkonstens landskap och besöker såväl bibliotek och konsthallar som skogsgläntor och perronger; bjuder upp till såväl traditionella samtal och seminarier som utflykter i form och presentation.

Nu närmast är det Textival Litteraturfestival som står på agendan, ja: välkomna till Göteborgs Litteraturhus och Frilagret 27-28 mars, vidare i år kommer vi att fortsätta med samarbeten och projekt kring teman som: rörelse, tid, historieskrivning. 

Vi har under flera år arbetet med olika projekt som rört textens relation till plats, i år gör vi det genom projektet Textrakt. Som ett slags berättelsegeografisk aktivism. Genom Textrakt driver vi fortsatt ett perrongbibliotek i den lilla byn Mollaryd – för att uppmärksamma en plats utmed en räls, på många sätt i periferin och låta det vara en glimrande litterär perrong och på ett avskalat sätt diskutera kommunbiblioteks gallringsurval och läsandets rörelse. Vi kan också glatt presentera att vi i samarbete med RättBuss och en mängd utvalda förlag installerat Bussbiblioteket ombord på RättBuss. Med det vill vi låta läsningens enskilda aktivitet det kollektiva resandet och vice versa: läsningens kollektiva upplevelse möter den enskilda resenären.

Textival

Den 29 april – 4 maj arrangerar vi, också då ihop med RättBuss, en Alternativ Charter till Waszawa. Temat är gemensam rörelse och resan är som vilken annan charter som helst, och inte alls. Vi åker och träffar arrangörer, aktivister, organisationer och personer från en mängd olika håll och med massor av olika inriktningar. Huvudfokus med resan är att snacka om gemensamma rum, kapade städer, stads- och samhällsplanering, aktivism och kollektivism.

Under den milslånga vandringsfestivalen Fjällastigens dag sätter projektet Textrakt ett program med Konstpauser som består av text, hantverk, dans och musik. Samma dag, den 9 maj, arrangerar vi en tvådelad vandring där två grupper går en mil på två olika platser: Mollaryd utanför Herrljunga och Alster utanför Karlstad – vi vill med det ge svar på frågorna kring vad som händer på andra platser när något händer dig där du är. Läs mer om Milen här!

Det var framtiden, så tillbaka till idag och imorgon: i år har vi valt att inför vår Litteraturfestival 27-28 mars arbeta med temat ”lager”.

Tillsammans med gäster och besökare utforskar vi olika tänkbara aspekter av lager i litteraturen, texten, konsten och i läsaren: genom historiska, sociala, politiska, materiella och estetiska dimensioner, i form av samtal, läsningar, performance och workshops. Temat griper in i frågor om kropp, rörelse, makt, identitet och historieskrivning och aktualiserar de ständigt pågående omförhandlingarna av litteraturens villkor och möjligheter. Programmet ställer frågor om vilka och vems berättelser som under givna tillfällen i historien förs fram och vilka som sorterats bort. Hur synen på litteraturen och den läsande praktiken förändrats över tid och vilka materiella och immateriella utmaningar och möjligheter litteraturen står inför idag. Programmet berör också litteraturen utifrån den skrivande och skapande praktiken; skrivande som utforskning, motstånd och performativ praktik.

 Avslutningsvis: tänker på motståndet som olika samarbeten mellan aktörer kan ge, vad som händer och skapas i de krockarna och bara i det ser jag en värdefull utmaning som på många sätt kan vända avigt till rätt, och låta avigt fortsätta vara just så.

Stina Nilss – producent // Textrakt // Textival

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug