Vi vill höja ribban i jämlikhetsdiskussionen

Nora Oleskog Tryggvason och Anna Lindeborg projketledare för Agenda: Jämlikhet. Foto: Rebecca Johansson

Det är internationella kvinnodagen och äntligen lanseras Agenda: Jämlikhet!

Genom utbildningar, stödgrupper, föreningar, musikuppträdanden, tidningsartiklar och kampanjer organiserar sig människor för ett bättre och mer jämlikt samhälle. Människor går samman kring frågor som rör allt från antirasism och jämställdhet till sexualitet, tillgänglighet, våld och diskriminering.
 
Nu har Agenda: Jämlikhet utvecklats till ett verktyg som fler kan använda sig av för att få kunskap, diskutera och organisera sig.

Nätet är en fascinerande men skrämmande plats

Efter att ha varit engagerade i olika jämlikhetsfrågor under flera år, vet vi att det finns mycket engagemang och en mängd olika organisationer och initiativ i Göteborg. Men det kan samtidigt vara svårt att veta vad olika grupper jobbar med och träffa andra som är engagerade i olika typer av jämlikhetsfrågor. Vi ville att det skulle bli lättare att kommunicera och utbyta erfarenheter mellan alla de som gör ett så otroligt viktigt arbete.

Nätet har förändrat villkoren för hur vi kan organisera oss, hur vi kommunicerar och hämtar information. Vi funderade på hur olika jämlikhetsrörelser kan bli bättre på att utnyttja nätets potential. Internet är geografiskt gränslöst, det går att nå många människor, sprida budskap och mobilisera folk snabbt.

Den digitala utvecklingen ställer också nya krav på hur en kan orientera sig i det massiva informationsflödet som ständigt pågår. Hur kan vi göra för att folk inte bara ska gilla något på Facebook och sedan glömma bort det? Hur kan vi underlätta engagemang som sträcker sig även utanför nätet?

Plattformen är till för göteborgare som vill veta vad som händer i stan och vilka organisationer som finns. Med hjälp av överblicken blir det enklare för den som vill gå från datorn till ett möte, en föreläsning, en manifestation eller en utställning.

I ett samhällsklimat där det ibland känns som att rasisterna, sexisterna, homofoberna och näthatarna är överallt. Där kan det ibland kännas väldigt ensamt i kampen mot förtryck.

Vi vill skapa en plats på nätet där vi som kämpar för jämlikhet själva kan sätta agendan. En plats där vi inte behöver börja diskussioner med att besvara frågan: ”Har feminismen gått för långt?” eller ”Men vi är väl ändå jämställda i Sverige?”. 

Vi vill höja ribban i jämlikhetsdiskussionen

Agenda: Jämlikhet är en plats för konstruktiva diskussioner för att främja arbetet för jämlikhet. Fokus är på vilket sätt vi kan jobba för förändring.  Vilka strategier finns? Vilka erfarenheter har de som arbetat med olika jämlikhetsfrågor? Vad är svårt? Vad har fungerat? Hur kan vi organisera oss för att förändra begränsande strukturer och skapa bättre förutsättningar för utsatta grupper i Göteborg?
   
Vi vill såklart tacka alla fantastiska engagerade personer, grupper och organisationer som redan är Agenda: Jämlikhet-projektet. Det är ni och alla besökare som gör sidan. Det är tack vare era inlägg, tips och ert engagemang som vi kan ta kampen för jämlikhet till en ny nivå!

Så läs, skriv, blogga, diskutera och träffas!

Agendan är jämlikhet. Nu kör vi!

Nora Oleskog Tryggvason och Anna Lindeborg
Initiativtagare och projektledare för Agenda: Jämlikhet

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug