Vad skulle du säga om alla lyssnade? // If everyone was listening, what would you say?

Idag intar RÖST: against racism scenen på MR-dagarna. I bloggen berättar Saga och Amanda hur de arbetar med RÖST och hur de genom scenkonst vill lyfta fram vad de som annars inte blir hörda skulle säga om alla lyssnade. Det drar igång 10/11 kl 13-14 i G4 på Svenska Mässan!


RÖST:

en undersökning
ett konstprojekt
زمینه
a blog
un luogo di incontro
en gemenskap

Rösr


Det här samhället har bara oss och vi är dom som kan göra skillnad. Vi tror på kraften i gemenskap och kärlek. Vi tror att ifall vi möter varandra och lyssnar på varandra så kan våra fördomar minska och vi kan börja ta hand om varandra på den här planeten.

Vi kan hjälpas åt att bli modiga och vi kan genom konsten föra fram röster som annars inte hörs. Därför gör vi RÖST. Därför ställer vi frågan: “Vad skulle du säga om alla lyssnade?”. Därför får vem som helst vara med när vi skapar scenkonst utifrån svaren.

Hittills har vi fått in över 320 svar, framfört 15 olika föreställningar på 8 olika arenor, och 250 människor har varit en del av konstprojektet sedan starten 2014.

Den 10/11 framför vi showen RÖST: against racisim under Mänskliga Rättighetsdagarna på Svenska Mässan med svaret ”We’re all humans under the same sky, with our feets on the same ground” som bas.
 
Vi, Saga Björklund Jönsson och Amanda Elsa Larsson, driver Göteborgs Stadsmissions scenkonstverksamhet RÖST och är regissörer och kompositörer för showen. Vi har två uppdrag.

RÖST ska:
1. Föra fram röster som annars inte hörs.
2. Vara en mötesplats och en gemenskap som välkomnar ALLA människor, oavsett vem hen är, att tillsammans göra scenkonst.

Därför har vi utvecklat Drop-In-Metoden som gör att vem som helst kan komma och gå som hen vill under repetition och föreställningarna. Utan registrering och kategorisering gör vi det möjligt för alla att kunna ingå i ett skapande och en gemenskap. Alla människor vet inte ifall de är nyktra nästa vecka. Alla människor vet inte ifall de måste jobba över varannan onsdag. Alla människor vet inte ifall de får vara kvar i Sverige när vi når premiär.

Det viktiga är inte vilken enskild individ som har varit med om vad. Det viktiga för oss är att det i RÖST ryms massor av erfarenheter från olika liv. Från en stad, ett land, en värld som har behandlat oss väldigt olika. Att de erfarenheterna får mötas - skapar vår föreställning. Det är viktigt att våra historier finns, med det är inte viktigt att veta från vem av oss en historia kommer.
 
När vi möter publiken, gör vi det som en enad grupp och vi kan berätta om vad som hänt oss, vad vi har varit med om och varför vi blivit som vi blivit.
 
Vi berättar det som grupp.
Vi har erfarenheter av hemlöshet, läraryrket, missbruk, asylprocesser, showbiz, utanförskap, kriminalitet och massor av annat.
Vi har erfarenheter av detta från olika sidor. Vi har begått brott och vi har blivit offer för brott. Vi har varit missbrukare och vi har haft anhöriga missbrukare.
Vi har också erfarenheter från läkemedelsindustrin, frisöryrket, flykt att spela basket, misshandel, hundpassning och massor av annat.
Vi är inte antingen eller. Vi är både och.

Var med på scen, under repetition, kom på fika och // eller svara på frågan!
Mer info finns här: omallalyssnade.com

xx
Saga Björklund Jönsson
Amanda Elsa Larsson

Everyone is welcome // Röst

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug