"Utbildning - en livsavgörande faktor för flickors rättigheter"

Idag bloggar Hungerprojektet om varför det är viktigt att arbeta för flickors rättigheter. De beskriver hur flickor utsätts för våld och våldtäkt, gifts bort som barn, inte får samma tillgång till utbildning och hälsovård och vad som behövs göras åt diskrimineringen.

Flickadagen

Flickadagen. Till att börja med är det viktigt att reflektera över varför den här dagen överhuvudtaget existerar. Varför är dagen inte till för alla barn? Alla barn ska väl vara lika värda och uppmärksammas precis lika mycket? Ja, precis. Det är just det som är problemet. Flickadagen finns för att flickor fortfarande anses mindre värda än pojkar och inte har samma möjligheter, bara för att de råkar vara just flickor. Flickadagen är internationell eftersom flickor i världens alla länder diskrimineras på grund av sitt kön.

Det är också viktigt att betona att flickadagen inte finns för att vi ska fira flickor, den är till för att vi ska uppmärksamma, ifrågasätta och våga förändra. Flickor och kvinnor utgör halva jordens befolkning och det är inte rimligt att halva jordens befolkning fortfarande diskrimineras för att de råkade födas till flickor. Det tål att upprepas hur många gånger som helst, flickor och kvinnor utsätts för våld och våldtäkt, de gifts bort som barn, de får inte samma tillgång till utbildning, de får sämre hälsovård, listan kan göras skrämmande lång.

Ibland kan det kännas hopplöst men om vi arbetar tillsammans för flickors rättigheter så går det att förändra situationen. I våra programländer i Afrika driver Hungerprojektet till exempel utbildningskampanjer för att främja att flickor skrivs in i grundskolan. 2014 var mer än hälften av alla 8803 barn som var inskrivna på Hungerprojektets epicenterförskolor flickor. Att ha en utbildning som flicka eller kvinna hjälper till att förstå egenvärde och att vara självständig.

Utbildning är lösningen på många problem när det gäller flickors rättigheter. Till exempel tenderar flickor och kvinnor som får gå i skolan att föda barn i senare. Flickor utan utbildning gifts ofta bort och föder barn innan de utvecklats klart själva.  Könsstympning är fortfarande ett stort problem i många länder, 130 miljoner flickor i världen har blivit utsatta för detta traumatiska ingrepp. Utöver den psykiska påfrestningen så tillkommer ofta livslång fysisk smärta och komplikationer. Könsstympning bottnar i väldigt gamla kulturella traditioner. Genom att utbilda volontärer i Etiopien om farorna med könsstympning så har färre flickor drabbats. Utbildning är ofta något som hjälper oss att ifrågasätta det vi tänkte var självklart bara för att det alltid har varit på ett visst sätt. Var inte rädd att ifrågasätta när du tycker att en flicka behandlas illa, oavsett vad det handlar om.

Att vara flicka ska inte vara lika med ett liv av diskriminering. Hungerprojektet arbetar aktivt för flickor och kvinnors rättigheter i 12 länder, du är alltid välkommen att stötta vårt arbete.

Innan du nu går vidare med dagen, reflektera gärna över detta en extra gång: varför finns flickadagen och vad kan du göra för en flicka redan idag?

Hungerprojektet

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug