”Spel är en del av vardagen för unga”

Bilder från spelet Fair sex: Nätverket

Bilder från spelet Fair Sex: Nätverket.

Fair Sex: Nätverket är ett interaktivt webbspel framtaget för att på ett inspirerande sätt belysa frågor om jämställdhet, sex, trafficking och prostitution. Efter spelet kan du välja att själv bli agent och fortsätta arbeta för mänskliga rättigheter, mot kränkningar och övergrepp. Spelet är framtaget av den ideella organisationen RealStars i samarbete med Pedagogiskt Centrum. Malin Roux från RealStars svarar på frågor om webbspel kan hjälpa till att engagera nya målgrupper i kampen för jämlikhet.

Vad är syftet med spelet?
- Syftet med spelet är att ungdomarna ska få både ökad kunskap och kunna prata om trafficking, prostitution, övergrepp, sex, normer och fördomar. Förhoppningsvis kan vi slå hål på vissa myter och att ungdomarna kan stärkas i värderingar för Fair Sex** och jämställdhet. Några kanske vill engagera sig i frågor om mänskliga rättigheter och trafficking.

På vilket sätt kan en förmedla att det finns en röd tråd mellan kränkningar och trakasserier och trafficking?
- Det handlar om normer och värderingar och synen på andra människor. Finns inte respekten för andra är steget till olika former av sexuella övergrepp kortare. Vi försöker förmedla detta som en röd tråd om allas lika värde och slå hål på myter.  Övertrampen kan ta sig olika uttryck som internettrakasserier eller att köpa sex och rättfärdiga det för sig själv med att hon ville. Det är samma kärna av respektlöshet.

På vilket sätt tänker ni att ett spel kan engagera ungdomar?
- Idag är spel en del av vardagen för unga och ett interaktivt spel gör eleverna mer involverade om de får tal del av berättelser genom filmer och reflektionsfrågor. Jag tror att det blir en annan upplevelse och kan skapa inlevelse och empati. Sedan är det viktigt att reflektera tillsammans i grupp efter spelet. Dessa diskussioner är värdefulla för att få än bättre förståelse för frågor om normer om sexualitet, jämställdhet och vad som är unfair sex.

Hur har arbetet med spelet fungerat?
- Det har fungerat bra och många tycker att spel är ett bra sätt att lyfta in frågor om sex och mänskliga rättigheter. Spelet är utformat som ett enkelt verktyg att spela på egen hand och sedan kan lärarna leda en efterdiskussion med stöd av handledningen. Några lärare tänker att det är bättre att någon utomstående håller i spelpasset. Där får vi ibland förklara att det inte är nödvändigt och kan vara minst lika bra att en lärare som känner eleverna håller i diskussionerna efter spelet.

Vad skulle du vilja förmedla till andra som jobbar med jämlikhet och ungdomar?
- Lyft dessa frågor även om det kan kännas obekvämt. En väg är att utgå från berättelser när man talar om sex, precis som vi gör i webbspelet Fair Sex: Nätverket. Det är oerhört viktigt och allt börjar i unga år, de är ju framtiden.

 

**Fair Sex betyder att sex ska ske på lika villkor, utan tvång eller våld, i alla situationer och för alla människor runt om i världen.

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug