Skapandet är livsviktigt

Idag bloggar Skapa Min Värld, en kulturverksamhet på Fryshuset som erbjuder barn, ungdomar och hela familjer ett konstnärligt skapande, om hur viktigt det är att varje barn ska ha rätt till delaktighet i kulturlivet, rätt till ett eget konstnärligt skapande och en meningsfull fritid. Detta är det andra av två inlägg.

Skapa Min Värld är en nationellt etablerad Arvsfondsfinansierad kultur- och skaparverksamhet inom Fryshuset och som bedriver kostnadsfri kulturverksamhet för barn, unga och barnfamiljer, med särskilt fokus på barn i socioekonomisk utsatthet.

Ett initiativ inom Skapa Min Värld på Fryshuset i Göteborg är ”Skapande fritid”. Initiativet är resultatet av det uppenbara, skriande behov av kultur- och fritidsaktiviteter som vi ständigt möter hos våra deltagare – barn, unga och barnfamiljer. Vi ser stora talanger i vår verksamhet, med en brinnande längtan efter att få skapa, spela instrument, skriva, dansa mm – säkert är någon av våra besökare en ”kulturens Zlatan”.

Färgpalett fryshuset

Under våren har vi haft ”Skapande fritid” och uppsökande skaparverkstäder för att nå de barn och unga som kommunen och regionen idag svårligen når via sin kulturstrategi. De familjer med barn och unga som inte har råd med fritidsaktiviteter är en växande grupp i vårt samhälle idag. Priset för att inte arbeta förebyggande ser vi i de sociala spänningarna runt om i staden och samhället i stort. Många barn och unga vittnar om att sommaren är värst, för då har man inget alls att göra om man inte har pengar. 

Skapa Min Världs sommarsatsning i Göteborg (för tredje året i rad) är därför ett kostnadsfritt kulturkollo för barn och unga 7–13 år. Det startades i Lövgärdet 2013. Kollot genomförs i samarbete mellan Hyresgästföreningen, Stadsdelen Angered, Stena Fastigheter samt flertalet kulturinstitutioner och fria kulturaktörer.

För att fylla de stora behov vi möter vill vi fortsätta bedriva Kulturkollo i flera stadsdelar med en vision om att staden år 2021 ihop med den ideella sektorn driver kollo i alla stadsdelar. Men, resurserna för att hålla igång sinar, och även om både stadsdelar och Göteborgs stad är positiva, så händer mycket lite i fråga om resurser till fungerande projekt och verksamheter. Detta är enormt frustrerande. Kommunen behöver satsa mer på verksamheter som bygger på barns och ungas längtan efter att var med och skapa och som tar tillvara på deras passionerade intressen! På så sätt växer och blomstrar våra barn och vår framtid. Och detta är bara en investering, inte en kostnad – för vad är annars alternativet?

Kulturen är livsviktig. Den är ett språk, en mångfald av uttryck och upplevelser och den kan också vara en kreativ mötesplats och lustfylld metod för inkludering. Men det kräver att vi gemensamt verkar för detta och i dagsläget ser vi att det händer för lite, alldeles för lite då behoven är stora, liksom längtan och hoppet om att få vara med! Hur går vi vidare tillsammans, vi som har ansvar för detta? Skapa Min Värld vill att kulturen ska få ta plats i staden och i varje barns medvetande, att de kreativa processerna ska lyfta barn och unga och i förlängningen skapa en grogrund för demokrati och livskvalitet.

Vi är idag starkt förankrade i tre städer och bedriver verksamhet helt på ungdomars initiativ. Vi har stor potential att växa. Vi välkomnar politiker att besöka oss i vår löpande verksamhet nu under våren. Kom och måla, samtala, spela teater eller kanske skriv en dikt om varför du blev politiker och låt någon göra ett collage till den? Varmt välkommen för DU behövs!

Cizzi Grönkvist,
Åsa Knide,
Anna Emgård,  
Lotta Samuelsson,

Verksamhetsansvariga på Skapa Min Värld, Fryshuset
Stockholm, Malmö, Göteborg

www.skapaminvarld.fryshuset.se

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug