Sexistisk reklam – vem bryr sig?

Inte alliansregeringen i alla fall. I en uppföljning som nyligen gjort av hur Sverige lever upp till FN:s Kvinnokonvention säger regeringen att Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Utbildningsradions programverksamhet ska bedrivas ”utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Det ska också Statens Medieråd och Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor har fått ”ett antal uppdrag som inriktats på att förändra attityder och värderingar i syfte att bekämpa mäns våld mot kvinnor och sexuell exploatering.” Men i uppföljningen står inget om effekter. 

 

The raw gym

 Bilden är hämtad från Reklamombudsmannens hemsida. Den har fällts som könsdiskriminerande. 

 

Det finns inget som pekar på att sexistiska inslagen i reklam och marknadsföring blivit färre, eller mindre grova.  Numera exploateras både kvinnor och män. Det leder bl.a. till att barn och ungdomar blir alltmer utseendefixerade, vilket hotar både goda mellanmänskliga relationer och mångfalden i samhället. Detta aktualiserar frågan om en lag mot könsdiskriminerande och könsstereotyp reklam. Ett förslag om en sådan finns i en utredning från år 2008. Men alliansregeringen har valt att inte genomföra förslaget. Den enda vi kan göra mot könsdiskriminerande reklam är att anmäla till Reklamombudsmannen, RO, som publicerar besluten på sin hemsida. Inga sanktioner drabbar annonsörerna. Ibland, men inte särskilt ofta, kan man läsa i dagspressen om reklaminslag som RO fällt. 

Utredningen betonade att en lag mot könsdiskriminerande reklam kan vara både ett led i det jämställdhetspolitiska arbetet och en yttrande- och tryckfrihetsfråga. Publicister och näringslivet är rädda för att yttrandefriheten begränsas. Men lagförslaget föreslår ingen ändring av yttrandefrihetsgrundlagen eller tryckfrihetsförordningen. 

Könsdiskriminerande och könsstereotyp reklam befäster en syn på kvinnor och män som vårt samhälle håller på att lämna bakom sig. Av branschen måste man kunna avkräva ett demokratiskt ansvar. Eftersom rasistiska yttranden inte är tillåtna ska inte heller sexistiska vara det. Nuvarande system för att motverka detta är både tandlöst och anonymt. Med en lag skulle branschens företrädare bli tvungna att tänka i nya banor och lära sig något om genus och jämställdhet. - Kommer en ny regering att göra verklighet av förslaget från år 2008?!

 

 

/Allt är möjligt 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug