"Manifestation för att Uppmärksamma Våld mot Kvinnor"

Tisdagen den 25 november är det manifestation för avskaffandet av våld mot kvinnor! Kom till Järntorget kl 18 och ta med alla du känner som vill bryta tystnaden kring det våld mot kvinnor som ofta osynliggörs, tabubeläggs och bortprioriteras.

Manifestation affisch

Den 25 November är FN’s Internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Många känner inte ens till dagens existens. Detta trots att våldet mot kvinnor är omfattande; Världsbanken uppskattar att könsbaserat våld orsakar mer skada för kvinnor och flickor i åldern 16-44 år än cancer, trafikolyckor, krig och malaria. Därför anordnar vi, UN Women Göteborg, Tjejjouren Väst samt Kvinna till Kvinna, en manifestation för att öka kännedomen om dagen i fråga men även för att uppmärksamma att våld mot kvinnor är en brinnande fråga som kräver uppmärksamhet, resurser och fler konkreta åtgärder!
 
Varje år dör i genomsnitt 20 kvinnor bara i Sverige av våld i nära relationer enligt Brottsförebyggande Rådet [BRÅ]. I 17 av dessa fall är förövaren en man som den avlidna kvinnan har eller har haft en relation med. Och detta sker trots att nära hälften av brotten har föregåtts av polisanmälningar om hot och våld. Som nämnts ovan är våldet mot kvinnor är global angelägenhet - Inget samhälle är fritt från våld mot kvinnor. Därför tycker vi det är extra viktigt, utöver de arbete vi bedriver inom våra respektive organisationer, att uppmärksamma denna dag så att fler får kunskaper kring frågan.

Manifestationen kommer äga rum på Järntorget och börjar kl 18. Under kvällen kommer tal hållas av Nadja Aria-Garystone från Elektra, vilken är en mänsklig rättighetsverksamhet som arbetar mot våld och förtryck i hederns namn, och Stig Andersson, familjebehandlare, som bland annat skrivit en rapport om familjevåldet i stadsdelen Bergsjön. Utöver det kommer det även bjudas på skönsång från Downtown Judy som själv beskriver sin musik som bluesfolkaktig. 

25 November är utöver den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor även starten för FN-kampanjen ”16 Days of Activism against Gender-Based Violence” som du kan läsa mer om här. FN-organet UN Women beskriver årets kampanj och insatser som extra viktiga eftersom den sammanfaller med 20-årsdagen av handlingsplanen från Peking och att Milleniemålen når sitt slut. Så vill du engagera dig utöver att delta vid manifestationen kan du göra det genom att aktivera dig i “Orange YOUR Neighbourhood.”-kampanjen!

Tillsammans kan vi SÄGA NEJ TILL VÅLDET och manifestera vårt avståndstagande!
Vi ses på Järntorget!

Mer info om manifestationen finns här.

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug