"Många kämpar ensamma i det tysta."

RSK - Riksföreningen stoppa mäns våld mot kvinnors arbete går ut på att sprida kunskap och information i ämnet mäns våld mot kvinnor och i nära relationer. Många vet fortfarande inte hur stort det här problemet är och att det kostar Sverige ca 3 miljarder kr per år enligt socialstyrelsen. Både psykiskt och fysiskt lidande som många kvinnor och barn idag kämpar sig igenom dagligen. Många kämpar ensamma i det tysta.

RSK

Det är viktigt att vi förstår hur stort problemet är, i vårt land. Vi måste synliggöra problemet med mäns våld. Idag 2014 lever många gamla myter och fördomar kvar i det här ämnet.

Mäns Våld mot kvinnor och flickor är ett problem av enorma proportioner. Minst en av tre kvinnor världen över har blivit utsatt för fysiskt, sexuellt eller annan typ av våld under sin livstid
Gärningsmannen är ofta en person hon känner eller står i nära relation till.

RSK:s största uppgift är att bryta dessa uråldriga myter och fördomar och sättet vi kan göra det på är att sprida kunskap och information till allmänheten. Det är inte ok att  gamla myter lever kvar såsom:
Hon var så tjatig...
Hon sa visserligen nej, men verkade gilla det...
Det är bara social grupp 3..
Det är bara de från andra länder..
De är dom med alkohol och drogproblem ..
Fel. Fel. Fel. Fel. Fel.

Vi måste fokusera på problemet Mäns Våld mot kvinnor, det är ett mansproblem ! Vi vill att kunskapen ska nå ut till alla, framför allt ungdomar, så fort man börjar bygga relationer, så ska man veta vad som är rätt och fel. RSK tror på ett förebyggande arbete och kämpar för en nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor.

Text:
Maria Scheffer Lindgren och
RSK Riksföreningen stoppa mäns våld mot kvinnor
www.rskriksforeningen.se
info@rskriksforeningen.se

______________________________________________________________________________________________________________________

Mäns våld mot kvinnor
definieras av Förenta Nationerna (FN) och Världshälsoorganisationen (WHO) som ett globalt folkhälsoproblem. FN liknar till och med mäns våld mot kvinnor vid en pandemi, det vill säga en sjukdom som sprids till stora delar av världen, och anger att var tredje kvinna i världen någon gång blivit slagen av en man och att var femte kvinna har utsatts för våldtäkt eller sexuellt tvång.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug