"Man ska känna sig trygg när man är ute och dansar!"

Den 8 mars avslutas med glädje på Folk vid Järntorget, där Amnestys kvinnorättsgrupp och arrangören Ladyfest Göteborg håller en fullspäckad kväll. Syftet är att lyfta arbetet för kvinnors rättigheter och jämställdhet i världen. Men det bjuds även på klubb, musik och danceoke.        

ladyfest

Hej Ladyfest Göteborg! Vilka är ni och vad gör ni?


Vi är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Sedan år 2005 arrangerar vi olika evenemang så som klubbar, vernissage, spelningar och feministiska quiz. Konceptet Ladyfest började i Olympia, USA, år 2000 som en kulturfestival med enbart kvinnliga arrangörer, konstnärer och artister. Idén kom till eftersom musikbranschen är mansdominerad. Sedan dess har det hållits flera Ladyfester över hela världen. Vårt motto är att lyfta lokala förmågor och vi bokar alltid endast kvinnor till våra event. Om det är grupper vill vi att de ska bestå av minst 50 procent kvinnor. Som publik till våra arrangemang är såklart alla välkomna!


Hur kommer sig samarbetet med Amnestys Kvinnorättsgrupp under kvinnodagen?

Samarbetet känns naturligt eftersom vi tidigare har arrangerat event under 8 mars tillsammans med Amnesty. Även om vi själva är vana vid att anordna klubbar och fester, så kan vi inte nog belysa allvaret kring den Internationella Kvinnodagen. Det finns en tyngd hos Amnesty. Vi lever i en värld och i ett samhälle där det fortfarande är ojämlikt mellan könen. Att lyfta frågan och informera om problematiken tar oss ett steg längre i kampen för jämställdhet. Därför känns det viktigt att tillsammans med Amnestys Kvinnorättsgrupp kunna bjuda in till en föreläsning med Shadi Boroumand. Hon har jobbat som advokat i Iran och kämpar för att frågan om kvinnors rättigheter ska lyftas. Shadi kommer att tala om sina erfarenheter och om kvinnors situation i landet. Iran är ett av de länder i världen som inte ratificerat FN:s kvinnokonvention (CEDAW). Detta gör det lagligt att reservera sig mot hela eller delar av innehållet på områden som till exempel äktenskapliga rättigheter, reproduktiv hälsa, rätten att bestämma över sin kropp, barnafödande, preventivmedel och sexualitet. 


Vad kan besökaren vänta sig av festen på Folk?

Att vi är starka tillsammans och finner kraft i gemenskapen – och självklart massor av dans! En kompott av upplysning, upplevelse av att kampen är glödande och framtidshopp hoppas vi kommer genomsyra kvällen. 


Hur skulle ett mer jämställt samhälle se ut enligt er och verksamheten ni driver?

Jämställdhet inom hela samhället såklart, men vägen dit är lång. Bryter vi ner det till var vår organisation är verksam hamnar fokus på att främja lika förutsättningar inom kultur, arrangemang och vid bokning. Inom just klubbscenen känns det som att vi har kommit långt. Annat var det år 2005 när vi startade Ladyfest i Göteborg. Då ansågs det uppseendeväckande att arrangera fester med endast kvinnliga bokningar. Vi vill också att jämställdhet ska genomsyra hela klubbscenen – även publiken. Man ska känna sig trygg när man dansar, går på spelningar eller festivaler. Det vi ser som positivt är att flera grupper, föreningar och klubbkollektiv har startats under de senaste åren. Det är inte längre ovanligt med detta koncept. 


Var kan man hitta er framöver? Har ni något planerat längre fram?

Det senaste året har vi haft ett par medlemskvällar med quiz som avhandlat kvinnor i litteraturen, film, musik och nu senast – #metoo. Våra quiz ser vi som ett bidrag till upplysning om hur verkligheten ser ut strukturellt och på alla pl
an, men vårt primära fokus är just inom kulturlivet. Vi vill komma ifrån myten om att Sverige ligger i framkant i fråga om jämställdhet, då det skapar en falsk bild av hur det faktiskt ser ut. Vi vill förutom detta nå ut från stadens centrum och hålla i fler evenemang, workshops, quiz, medlemskvällar och föreläsningar i andra delar av Göteborg för att skapa en mer inkluderande miljö. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och trygga – Ladyfest är för alla! 


Vill du veta mer om eventet som arrangeras av Amnesty Kvinnorättsgrupp och Ladyfest Göteborg – och äger rum på Folk den 8 mars? Läs mer i Agendan!

TEXT: MALIN ÅGREN

 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug