Makterna

pimp my pride

Bilden kommer från Makternas Facebook

Makternas intention är att skapa tillsammans och att låta oss ta plats!

Konstscenen är starkt präglad av en tradition i vilken den kvinnliga kroppen ofta framställs som ett objekt, passiv inför den manliga blicken och samhällets föreställningar. Makterna har därför valt att i den workshop på Feministiskt forum, låta det kvinnliga könet bli ocensurerat. Vi kommer att använda oss av material som tillåter alla att skapa det kvinnliga könet.

 Alla ska få på sitt eget kreativa sätt uttrycka sig och ambitionen är inte att producera några sanningar. Det ska inte finnas några regler eller ramar för hur någonting ska se ut. Att använda kroppen och könet i den kreativa processen, kan vara ett försök till att ta tillbaka den kvinnliga kroppen, att utmana de föreställningar som finns om den och att istället bryta normerna i gestaltningen av könet så att dess betydelser förskjuts eller omdefinieras. Det är ett sätt att gå utanför ramarna, uppmärksamma sin egen position, tankar och sitt handlande. Att utgå från sig själv, att stå upp för sig själv!

 

Makternas workshop hålls idag, lördag den 6e september, kl 15-17 på Feministiskt Forum på Lagerhuset. Varmt välkomna! 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug