En frukost fylld av gemenskap, kunskap och lesbiskhet

Det är tisdag eftermiddag och på Frilagret sitter de flesta med vardagssysslor som plugg eller små möten. Men en gång i månaden är lokalen fylld till bredden av frukostsugna gäster när det bjuds på Lesbisk Frukost. Jag har träffat arrangörerna Linn Lotus, Mia Kostovska och Hanna Szabo för att få veta mer om hur det är att anordna frukostarna och varför mötesplatser som denna behövs idag.

Banderoll Lesbisk Makt

Bakom Lesbisk Frukost står föreningen Lesbisk Makt. Det är en ideell förening med syftet att ”bredda förståelsen och innebörden av begreppet ”lesbisk” samt skapa, sprida och bevara lesbisk kultur och historia i hela landet.” Utöver frukostarna anordnar föreningen bland annat fester, föreläsningar och kurser. Genom att bli medlem bidrar en till att det fortsätter arrangeras events.

Lesbisk Frukost är ett koncept som finns på 9 orter runtom i landet. Här i Göteborg har det funnits sedan 2013 och arrangeras en gång i månaden på Frilagret. Varje träff har ett unikt tema och kan bjuda på allt från samtal och musik till filmer och brädspel – och såklart en finfin frukost på det! Linn, Mia och Hanna berättar om den varma stämningen som råder under träffarna.

Linn: Det mest markanta för mig är när en kommer in i lokalen, som direkt känns trygg. En blir välkomnad även om en inte känner någon sen tidigare. Alla är så himla avslappnade eftersom det är på morgonen och ingen har hunnit bygga upp sina murar än.

Mia: Vi kan ordna med något som heter frukostkompis, där vi tilldelar den som vill det en annan person att gå på frukosten med. Vi kan också möta upp på vägen och väl på plats finns ”sociala bord” för den som vill träffa nya människor. Frukostens arrangörer är även ute i lokalen för att prata med de som kommer hit.

Linn: Första gången jag var här hade jag en frukostkompis som hade ett så fint bemötande. Hen mötte upp mig, introducerade mig för sina bekanta och satt med mig hela frukosten. När jag sen gick därifrån hade jag fått flera nya vänner. Det är ett skitkul sätt att hänga med nytt folk på.

Vilka är det som kommer på frukostarna?

Linn: Det är inte bara lesbiska som välkomnas på våra frukostar, utan alla som är intresserade av lesbiskhet.

Mia: Det handlar inte om att identifiera sig som lesbisk – lesbiskhet är snarare vad vi gör. Det är något vi vill föra en dialog om.

Hanna: Såklart kan en skriva till oss om en är osäker på om det är okej att en kommer. För ett tag sen hörde vi från en cis-man som ville komma eftersom hans syster nyligen kommit ut som lesbisk. Han ville komma på en frukost för att stödja sin syster och bättre förstå communityt. Det var fint att han hörde av sig eftersom vi försöker skapa ett så tryggt rum som möjligt. Vi svarade att han var välkommen.

Hur tycker ni att utbudet för lesbiska är här i Göteborg?

Mia: Jag tänker att efterfrågan inte möter utbudet. Vi har ett besöksantal på ungefär 100 personer per frukost, plus 20 till 30 personer i kö eftersom platserna tagit slut.

Linn: Du måste nästan tillhöra communityt för att veta om vad som finns, eftersom det inte uppmärksammas utanför scenen. Det är inte mainstream, vilket är synd då det gör att många inte vet om att vi finns. Kollar en på klubblivet så dyker det upp något då och då, men det finns inget med en fast punkt.

Vi blir ofta tillfrågade om varför vi heter Lesbisk och inte Queer Makt. Om vi hade hetat Queer Makt hade det öppnat upp för en annan målgrupp. Om en kollar på till exempel Gretas (en nattklubb) är det mycket straighta kvinnor som går dit för att det känns tryggare där, men det leder ju till slut till att heterosexuella män följer efter och tar över det rummet. Vi måste prioritera just det lesbiska för att ha ett fokus.

Mia: Ställen som riktar sig till queerpersoner ger inte nödvändigtvis utrymme för lesbiska. Även queera rum kan se ut som samhället i övrigt – de tas ofta över av män, eller av folk som bara vill festa utan att delta i kampen. Vi vill inte att Lesbisk Frukost ska domineras av hetero cis-personer och därför måste vi dra en gräns för var vårt fokus ska ligga.

Linn: Vi vill att hela konceptet ska vara lesbiskt – musik, film och andra medier ska vara gjorda av queera eller lesbiska, liksom föreläsare som kommer hit.

Berätta mer om hur det är att vara med och arrangera Lesbisk Frukost!

Mia: Vi har ett möte inför varje termin där vi sätter teman för varje frukost. Ingen har mer mandat än någon annan, vilket gör att alla får komma till tals och ge förslag. Det är en fördel att ingen styr mer eller mindre än andra. Vi vill göra det så demokratiskt som det bara går.

Linn: Olika personer är ju bekväma med olika ansvarsområden och en får prova på det en vill. Jag själv gillar att stå på scen, men det måste en såklart inte göra. I planeringen finns det de som är engagerade i alla teman, medan vissa fokuserar på bara de teman som intresserar dem. Det är också jättevälkommet att delta även om en inte vill vara med och planera.

Mia: Precis, i de flesta fallen behöver vi fler personer här på plats än bara de som är med i arrangeringsguppen för varje tema.

Lesbian Breakfast 26/5 -18

Kan ni avslöja något om vad nästa frukost kommer handla om?

Hanna: Det är jag och Mia som planerar nästa frukost, så det kan vi! Den kommer äga rum 26 maj här på Frilagret och temat kommer vara psykisk ohälsa.

Mia: Jag är med i Mind, en ideell förening som jobbar för psykisk hälsa. Vi bedriver bland annat Sjävmordslinjen, en stödlinje dit människor som mår dåligt kan vända sig för att få ett medmänskligt samtal, och jag jobbar i Göteborgs lokala avdelning. Min presentation kommer att handla om hur en kan finnas där för personer som har tankar om att ta sitt eget liv. Mycket av bemötandet idag grundas i okunskap och baseras på fördomar. Många av oss vill hjälpa till, men vågar inte fråga hur det är eftersom vi är rädda för att göra det sämre. Mitt syfte är att slå hål på myter och visa att en genom att våga prata med personen i stället kan göra det bättre för den.

Hanna: Det kommer vara ett interaktivt samtal med publikfrågor. Utöver att Mia föreläser kommer det också en internationell gäst. Rachael Mwikali Mueni är en gräsrotsaktivist som tillfälligt är här i Sverige. Hon arbetar för kvinnors och queeras rättigheter i Nairobi och kommer prata om psykisk ohälsa både utifrån hur det ser ut där hon kommer ifrån och det faktumet att det är ett utbrett, globalt problem.

Mia: Psykisk ohälsa är väldigt utbrett i det queera communityt, vilket gör det viktigt för oss att ha det här temat. Men vi vill ändå göra det i positiv anda och visa vad som faktiskt går att göra.

Hanna: Jag är väldigt glad över att Rachael kan delta som gäst, speciellt då hon använder sig av ett intersektionellt perspektiv.

Till sist, vad har ni för planer för framtiden?

Linn: Vi pratar mycket om det trygga rummet vi försöker skapa, eftersom vi är medvetna om att ett rum som är tryggt för oss inte nödvändigtvis är det för alla andra. Vi försöker bredda oss för att inkludera flera genom att tänka på vilka gäster vi bjuder in, teman och vilka aktiviteter vi erbjuder.

Hanna: Vi har till exempel pratat om att ha en picknick under sommaren. En annan plan vi har är att hyra spårvagnar och ha en rullande frukost genom hela Göteborg.

Linn: Det hade varit fett! Genom att synas mer kan vi nå fler och visa att vi tillhör staden lika mycket som alla andra. Vi har också ett samtal med Lesbisk Landsbygd nu som kanske blir ett samarbete innan sommaren! Det finns en väldigt problematisk normalisering kring den stora lesbiska folkvandringen från små orter till storstäder och queer urbanisering i stort som vi gärna snackar om!

Hanna: Vi är såklart öppna för att en hör av sig om en vill samarbeta med oss!

Mia: Och om en vill bli engagerad i Lesbisk Makt, som exempelvis frukostarrangör, är det bara att haffa tag i oss under en frukost eller skriva till oss.

Intervju Lesbisk Frukost

Mia Kostovska, Linn Lotus och Hanna Szabo

 

---> Håll koll! 

Facebook:  Lesbisk Makt ✩ Lesbisk Frukost Göteborg

Instagram: ✩ Lesbisk Makt ✩ Lesbisk Frukost Göteborg

Hemsida: ✩ lesbiskmakt.se

---> Kontakt via mailen info@lesbiskmakt.nu eller på sociala medier!

---> Nästa frukost sker alltså 26/5, och glöm inte föranmälan. Här hittar du eventet.

 

TEXT: HANNAH ALVÅ

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug