"Kvinnor behöver makt att fatta beslut utifrån sina upplevelser och sin egen verklighet."

Idag skriver Operation 1325 om vikten av att kvinnor finns representerade i domstolar för att bygga en representativ och jämlik rättsstat.

Flickors liv och erfarenheter måste återspeglas i beslutande organ för att de ska representeras, för att deras rättigheter ska försvaras och för att de ska vara del av ett demokratiskt samhälle. GQUAL kampanjen, som stödjs av Fonden för Mänskliga Rättigheter och som Operation 1325 signerat, kräver att internationella domstolar är jämlika. 

Vid den svenska lanseringen gavs ett exempel på hur kvinnlig representation och erfarenhet kan ha stor inverkan på bedömningen och utfallet av ett domstolsmål. Ruth Bader Ginsberg, amerikansk kvinna i högsta domstolen, tog ställning för att försvara en flicka som anklagade säkerhetsvakter för diskriminerande kroppsvisitering. Övriga manliga domare ville avfärda målet som oviktigt men Bader Ginsberg försvarade flickan med uttalandet:

“They have never been a 13-year old girl. I have.”

Operation 1325

Egna erfarenheter påverkar hur lagen tolkas och har därmed inverkan på innehållet i lagen. Därför är det mycket viktigt för oss på Operation 1325 att kräva kvinnors medverkan i återuppbyggnad av ett post-konfliktområde. Kvinnor behöver makt att fatta beslut utifrån sina upplevelser och sin egen verklighet. Endast så kan samhällen bli demokratiska och säkra för hela befolkningen. 

När kvinnor som en gång varit flickor, stiftar lagar, åklagar, försvarar och dömer, så kommer ett vidgat perspektiv med i rättssystemet. Jämlik representation bidrar till legitimitet och rättssäkerhet vilket ökar chansen för att ett land försvarar sina medborgare. Vi kräver fler kvinnor i internationella domstolar och fler kvinnor som har makt att bygga en representativ och jämlik rättsstat efter konflikt. En jämn könsfördelning är ett krav som inte går att kompromissa. 

Operation 1325

 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug