Kunskap om tillgänglighet

Denise Cresso, projektledare för EJA (En Jour för Alla), bloggar om tillgänglighet i olika sammanhang. Tillgänglighet är mer än avsaknad av trappor och trösklar utan kan innebära många olika saker. Denise svarar på frågor och hjälper till med sin kunskap för en ökad tillgänglighet. Hon tipsar också om http://lix.se/. En länk du kan använda för att kontrollera hur tillgänglig en hemsida eller en text är!

Denise Cresso, projektledare för EJA

Denise Cresso, projektledare för EJA

På vilket sätt jobbar ni för tillgänglighet? 

Projekt EJA är ett tillgänglighetsprojekt i sig. För mig är tillgänglighet lika mycket bemötande som ren fysisk möjlighet att komma in i en lokal. När vi besöker en jour så mäter vi dörröppningar och vändradier för att kvinnor/personer skall kunna komma in och röra sig i jourens lägenhet. Vi mäter även på kontoret, både för besök och för att kunna vara verksam. Men vi sitter också ner med de som arbetar på jouren och pratar om deras erfarenheter av kvinnor med funktionsnedsättning. Om hur de kan fundera på hur jouren gör om en kvinna vill ha med sin ledarhund, personliga assistent eller behöver stöd av ett hemtjänstlag.

I alla sammanhang kan vi med funktionsnedsättning mötas av osäkerhet och oro från människor att göra eller säga fel saker. Detta kan leda till att en verksamhet helt enkelt avstår från att arbeta med tillgänglighet. Många tänker på stora funktionsnedsättningar när de tänker tillgänglighet, men de flesta med funktionsnedsättning behöver inte den gängse sk. handikappanpassningen. (P-plats nära entrén, stora toaletter och sänkta trottoarer). Om du ser dåligt, inte hör eller har en psykisk, kognitiv eller en intellektuell funktionsnedsättning behöver du inte denna anpassning.  Denna tanke om vad som är handikappanpassning lever dock kvar hos de flesta som vi möter.

Tillgänglighet är också tillgänglighet till information. Att kunna beställa på nätet, få info om vad som står på reklampelare, få syntolkning på kulturevenemang samt kunna få assistans för fritid och motion. Det är en förutsättning för ett samhälle där alla kan delta och vara verksamma

 Vilka utmaningar finns i arbetet? Vad har visat sig framgångsrikt?

Det är svårt att få jourerna som inte möter kvinnor med funktionsnedsättning så ofta att inte få dåligt samvete. En utmaning är att de skall känna att vi vill inspirera inte dissa.

Finns det något ni skulle vilja uppmana till eller berätta för andra om? Har ni kanske någon lista med tips för tillgänglighet eller dyl? 

Ett tips är att använda sig av http://lix.se/ för att kontrollera hur lättläst texten är som man har på tillexempel sin hemsida.

Tänk tillgänglighet! Tre raster för tillgänglighet! 

- Kan alla komma in? 

- Kan alla delta?

- Kan alla vara verksamma?

 Några exempel: 

Idag kan de flesta lokaler erbjuda hörselslinga för dem som hör dåligt. Men täcker den även in scenen så att den som inte hör kan delta i en paneldebatt? En bio kan vara nöjd med att det finns syntolk på plats för dem som inte ser filmen och behöver beskrivning. Men funkar hissen så att alla som har svårt att röra sig kan komma in till salongen? Kan alla läsa den info du producerar? En bra start är att flytta askfatet från entrén för personer med allergi och astma.

Tänk på att en funktionsnedsättning är något som en person har inte ett personlighetsdrag. Det är skillnad att vara en person med funktionsnedsättning jämfört med att vara en funktionsnedsatt person. Alla har funktionalitet i större eller mindre utsträckning men oftast är det en del som inte funkar helt t.ex. synen eller rörelsen, resten funkar väl så bra.

Visst är det trist när det inte funkar men det som är värre är att inte förändra när det finns kunskap?

Ta ett steg i sänder …

 

Vänlig hälsning

Denise Cresso, Projektledare projekt EJA, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug