Kultur och samverkan

Idag bloggar Skapa Min Värld, en kulturverksamhet på Fryshuset som erbjuder barn, ungdomar och hela familjer ett konstnärligt skapande, om hur viktigt det är att varje barn ska ha rätt till delaktighet i kulturlivet, rätt till ett eget konstnärligt skapande och en meningsfull fritid. Detta är det första av två inlägg.

Att de sociala klyftorna växer i samhället är knappast en hemlighet längre, utan idag ett faktum, och med detta följer en rad redan kända, negativa effekter – inte minst för den generation som växer upp: våra barn och ungdomar. Alla goda krafter behöver agera konkret och nu för att bidra till att stärka ungas delaktighet och möjligheter även på fritiden. En generation växer bara upp en gång och det är nu vi har möjligheten. På lokal nivå innebär detta bland annat att samarbetet mellan Göteborgs stad, Göteborgs föreningsliv och den idéburna sektorn som bland annat Fryshuset representerar, behöver stärkas genom mer strategiskt långsiktiga satsningar och samverkansformer.

Skapa min värld aktivitet

Att fantastiska och viktiga projekt blommar upp och försvinner på grund av bristande resurser är ett enormt resursslöseri, på alla nivåer. Systemet för att söka bidrag år för år är inte hållbart för ett kvalitativt och långsiktigt arbete. Bidragssystemet blir i sin nuvarande utformning snarast ett hinder för det vi alla vill uppnå: att skapa kreativa, inkluderande, hälsofrämjande och roliga fritidsmöjligheter för alla barn. Den idéburna sektorn är mer än villig att ha en nära dialog med kommun och politiker där ledorden behöver vara: ett närmre och långsiktigare arbete med fokus på att stärka våra barns och ungas livsmöjligheter.

Skapa Min Värld är en nationellt etablerad Arvsfondsfinansierad kultur- och skaparverksamhet inom Fryshuset som bedriver kostnadsfri kulturverksamhet för barn, unga och barnfamiljer, med särskilt fokus på barn i socioekonomisk utsatthet. Skapa min värld vill i praktiken verka för varje barns rätt till delaktighet i kulturlivet, rätt till ett eget konstnärligt skapande och en meningsfull fritid. Staten har gjort en stor satsning via ”Skapande Skola” för att bidra till dessa möjligheter på skoltid. Men varför ska inte alla barn ha rätt att utvecklas genom kultur, skapande, dans, musik och museer på sin fritid?

”Skapande fritid” är ett initiativ inom Skapa Min Värld på Fryshuset i Göteborg och resultatet av det uppenbara, skriande behov av kultur- och fritidsaktiviteter som vi ständigt möter hos våra deltagare – barn, unga och barnfamiljer.
Skapa min värld barn
På många håll är skolornas fritids kraftigt eftersatta lokalmässigt, personalmässigt och resurs/materialmässigt. Att exempelvis gå på målarkurs eller teater på Kulturskolan är en omöjlighet – kanske inte i första hand för att det är för dyrt, Göteborg har ett mycket fördelaktigt system i jämförelse med andra kulturskolor i landet, utan mest därför att dina föräldrar (kanske) inte ens vet att det finns. Därför att det idag finns ett stort utanförskap dit kulturen inte når!

Att ständigt möta det förvånade, nästan chockade uttrycket i ett barns eller förälders ansikte när de förstår att det är kostnadsfritt, gör ont. Men glädjen tar över när skapandet tar vid – vilt, hejdlöst, nyfiket: - Jag får vara med! Detta finns för mig! Jippi! Go, go, go!!

På Skapa Min Värld bedriver vi verksamhet utifrån målgruppens önskemål och fångar upp impulser som vi bygger vidare på tillsammans med deltagare, konstnärer, musiker och skådespelare – det blir en gemensam resa för alla och bara så kan verklig delaktighet uppnås. Vi skapar en brygga mellan barn/unga/familjer i utanförskap och det fantastiska kulturutbud som Göteborg erbjuder!

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug