"Konsten att hitta lättillgänglig information om sex och samlevnad på internet"

Vi gör en hemsida om sex och samlevnad.
En sida som är lätt att använda.
Information på ett respektfullt  och intressant sätt.

Så funkar sex
Foto Mia Bobzow

Idag är det många som använder internet och sociala medier i sin vardag. Detta gäller även för målgruppen personer som har intellektuella funktionsnedsättningar och eller kognitiva svårigheter. Information som finns tillgänglig på nätet är lätt att få tag på, men det är långt ifrån alla hemsidor som har anpassat sina funktioner till personer från målgruppen. Trots att det finns mängder med information om sex på nätet, så är mycket av informationen både missvisande och lyder under en nedvärderande och stereotyp könsmaktsordning. De sidor som är informativa saknar oftast anpassade funktioner. Det som saknas är en sida där man i lugn och ro kan införskaffa sig information om sex och samlevnad.

Forum SKILL skapar just nu, i projektet Mötesplats, en hemsida om sex och samlevnad finansierad av Folkhälsokommittéen i Västra Götalandsregionen. När sidan är klar ska man enkelt kunna navigera sig fram på den. Vi har sett att personer som har intellektuella funktionsnedsättningar och en normbrytande sexualitet eller könsidentitet ofta möts av starka heteronormativa värderingar från sin omgivning. Hemsidan kommer därför att synliggöra många olika sexualiteter och könsidentiteter, och vara tydligt normkritisk.

Många som idag är aktiva i daglig verksamhet och bor i gruppbostäder har inte gått i skolan då sex och samlevnad fanns med i särskolans läroplan (2011 i grundskolan och 2013 i gymnasiet). Sett ur ett tidsperspektiv har synen på rätten till information varierat stort och utanför skolan finns det inga riktlinjer för vem som ansvarar för att gruppen får information om sex och samlevnad.

Projekt Mötesplats har genom att fråga målgruppen och personal i regionen tagit reda på hur personer i särskolan, daglig verksamhet och på boenden vill att en sådan hemsida ska se ut och fungera. Experter på datoranvändning och hjälpmedel har tillfrågats. De funktioner som behövs kommer att finnas valbara på sidan.

Genom att själv kunna söka upp och tillgodogöra sig information om sex och samlevnad kan gruppen gå förbi tidsepoker av omgivningens varierade inställningar till rätten till sex och samlevnadsinformation. Hemsidan kan bidra med att ge information till många fler på en mer demokratisk väg.
Följ gärna processen på:

http://safunkarsex.forumskill.com/#home
http://forumskill.com/projekt-motesplats

Carina Holm/ projekt Mötesplats

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug