Jämlik Rörelse med syfte att undvika Onödig Ohälsa

   Skol DM

ATT fysisk aktivitet är viktigt för alla människor, det vet vi. Hälsa och välmående är viktiga ingredienser sett till meningsfullheten i varje individs olika livssammanhang.

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet” (WHO:s hälsodefinition)

Detta gäller såklart alla människor, även personer med funktionsvariationer. Verkligheten för målgruppen ser dock tyvärr inte alltid ut så.

Att ”Varje barn har rätt till lek, vila och fritid” samt att ”Ett barn med funktionsvariation har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället” talar bl.a. Barnkonventionen om. Med andra ord borde det vara alldeles självklart att alla också ges möjligheten till ett fysiskt aktivt liv.

Varje dag får vi inom Parasporten till oss indikationer om att så inte är fallet. Ohälsotalet för personer med funktionsvariationer är onaturligt högt, inte bara sett till graden av funktionsvariationer utan även en rad andra påverkansfaktorer och den fysiska inaktiviteten hos dessa personer. Faktorer som vi tillsammans kan göra något åt. Vi inom Parasporten kan, vill och gör skillnad!

Vetskapen att vår Parasportverksamhet gör skillnad, att idrotten och den fysiska aktiviteten för personer med funktionsvariation ger resultat vet vi. Det ger resultat som i sin tur skapar starka individer som i sin tur blir ytterligare resurser i samhället. Enskilda individer som mår bättre i sin vardag är vår främsta drivkraft som Idrottskonsulenter på Parasport Göteborg. Det är vinstutdelningen i vårt dagliga arbete. Kan vi sedan genom vår- och våra paraidrottsföreningars kompetens, kunskap och inspiration vända de negativa ohälsotalen till en ren kapitalsamhällelig vinst – då är vi mer än gärna en bidragande faktor till det också såklart!

Allt ovan skrivet kan te sig torrt och väl byråkratiskt ibland, men när en rent praktiskt ”på golvet” arbetar med det, så blir det kul – riktigt KUL! Ett lysande exempel på detta är ett arrangemang som vi på Göteborgs Parasportförbund årligen organiserar och genomför: Skol-DM i Friidrott för personer med någon funktionsvariation! 100-tals elever från grund- och särskolor i Göteborg med kranskommuner deltar i en heldagsutformad rolig aktivitet. Måndagen den 9 maj går årets tävling av stapeln på Angereds IP.

höjd

Detta är såklart bara en i raden av Paraidrottsarrangemang som vi är med och anordnar (aktiviteter som alla i närområdet bör ta del av, både som åskådare och som deltagare!) För att nämna några: ATG Olympiatravet finalen på Åby 30/4, IFK Göteborgs Engergikicken 10/5, Special Varvet 20/5, Special Olympic Games 3-5/6, Amputee Camp, Hisingensaktivitetsdag och Kim Källström Trophy Cup. Att vara olika aktörer till gagn i arbetet med att främja hälsa för målgruppen ÄR av vikt. Det är ett ständigt pågående och absolut roligt uppdrag. Vi kommer att kunna vända ohälsotalen, ge oss bara förutsättningarna!

Nu har vi dammat av Riksidrottsförbundets Värdegrund & Vision och beskrivit avsnittet ”Idrotten vill – en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram” och tittat lite extra noga på delen; Allas rätt att vara med. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill - oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar - får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Verksamhetsidén i Idrotten Vill (”Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.”) i perfekt samklang med ”Allas rätt att vara med” ger oss: "Rörelse för jämlikhet”

/Stina Wikström, Idrottskonsulent på Göteborgs Parasportförbund

hockey

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug