"Jag ville leva ett liv helt oberoende av min funktionsvariation."

Ulrika GIL

Jag heter Ulrika och har sedan 1970-talet en funktionsvariation.

På 80-talet försämrades jag och när min funktionsförmåga sedan blev så dålig att jag behövde personlig assistans, tog jag kontakt med föreningen GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living, eftersom jag ville leva ett liv helt oberoende av min funktionsvariation.

GIL är ett kooperativ och har startat ett företag som assistansanordnare vilka bistår kooperativets medlemmar med administration av de personliga assistenterna, samt all nödvändig assistent - och arbetsledarutbildning.

Konceptet IL tilltalade mig så mycket att jag också blev aktiv i GIL:s ekonomiska förening och tillbringade femton år i styrelsen.

Vad är då ideologin bakom IL?

Den svenska uppfattningen av Independent Living-ideologin bygger på de amerikanska tankegångarna från 1970-talet då funktionsnedsatta studenter i Kalifornien kämpade för att få rätt att bedriva sina studier även på universitetet. Studenterna ville leva ett liv som var helt oberoende -Independent Living- av deras funktionsnedsättningar. Den svenska IL-rörelsen har myntat begreppet ”personlig assistent” för att vi med hjälp av personlig assistans ska kunna leva ett oberoende liv.

Genom att vara ett kooperativ vill vi förverkliga rätten för människor med funktionsvariation att leva ett liv som andra. Vi är också anslutna till den internationella IL-rörelsen. 

Idag har jag en anställning på GIL:s kontor som bloggare.

Min arbetsdag, jag jobbar deltid, består framför allt av bloggande. Jag skriver då om krav på livet och samhället sett ur ett funktionsvariations-perspektiv. En vanlig arbetsdag för mig är alltså framförallt fylld av research och författande. Mina bloggar skriver jag på GIL:s hemsida, www.gil.se. Efter någon vecka distribuerar jag bloggen vidare till regering, riksdag, olika departement, Försäkringskassan, kommunen med flera. 

Om man delar våra ideal om att alla människor oavsett förutsättningar ska kunna leva ett liv helt oberoende av funktionsvariationer, kan man kontakta oss - exempelvis via hemsidan - och bli stödjande medlem i föreningen. 

P.S. Vill du läsa mer om GIL så finns deras organisationsprofil HÄR.

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug