Internationella kvinnodagen för Feministiskt Självförsvar Göteborg

Dagen till ära bloggar Feministiskt Självförsvar Göteborg. De vill lyfta det som de feministiska rörelserna världen över har uppnått, men också behovet av fortsatt kamp.

Den 8 mars firas internationella kvinnodagen i hela världen. Som en del av den globala feministiska rörelsen är det en självklarhet för Feministiskt Självförsvar Göteborg att delta i firandet. Varje år innebär den 8 mars ett uppmärksammande av det förtryck som kvinnor världen över utsätts för, men också ett firande av de framsteg som den feministiska rörelsen har gjort, både lokalt och globalt.

Fasansfulla nyhetsrapporter om sexslaveri och tvångsäktenskap med IS som gärningsmän i Mellanöstern, brutala våldtäkter och mord på kvinnor i Indien, aktioner av extrema abortmotståndare i USA och dagliga övergrepp begångna av män mot kvinnor världen över översköljer oss varje dag. Samtidigt vet vi att det som rapporteras i media bara utgör en bråkdel av allt fruktansvärt som faktiskt händer. Det är nedslående, men sorgen, ilskan och frustrationen är också en drivkraft för att fortsätta vårt arbete.

 

FSG

Den feministiska rörelsen världen över kämpar varje dag, med olika förutsättningar och mot olika uttryck för patriarkala maktstrukturer, men med det gemensamma målet att nå ett jämlikt samhälle. I andra delar av världen kräver kvinnor att få utbilda sig, få rösta och få välja vem de vill leva med och bekämpar mödradödlighet och vi känner tacksamhet mot de kvinnor som har sett till att rösträtt, utbildning och fri abort idag är självklarheter för oss i Sverige. Samtidigt fortgår övergrepp och våld i nära relationer mot kvinnor varje dag, nedskärningar i förlossningsvård och nyväckt abortmotstånd äventyrar vår rätt till våra kroppar och löneklyftorna mellan män och kvinnor gapar stora i Sverige.

Precis som den feministiska kampen i stort är det feministiska självförsvaret världsomspännande och finns redan idag förutom i Sverige i länder som Nepal, Indien, USA och Sydafrika. Det feministiska självförsvaret är ett försvar mot de patriarkala maktstrukturerna och behövs överallt. De diskussioner om gemensamma erfarenheter hos kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund som självförsvaret ger utrymme för och de olika metoder som lärs ut för att ge trygghet och styrka i obehagliga vardagssituationer och medel för att försvara sig mot hot och angrepp är vår del av den feministiska kampen. Det är en glädje att vara en del i en rörelse som varje vecka ger styrka och mod till andra kvinnor genom att lära ut feministiskt självförsvar. 

På internationella kvinnodagen i år firar Feministiskt Självförsvar Göteborg särskilt att det i Göteborgs stad har avsatts fem miljoner till feministiskt självförsvar på skolorna och att vår organisation har vuxit med nyutbildade instruktörer och vi firar varje kvinna som har blivit stärkt av självförsvaret under det senaste året, såväl i Göteborg som i resten av Sverige som i resten av världen.

8 mars är bara en dag på året. Vår kamp pågår och fortsätter varje dag under resten av året, men just idag kan vi stanna upp, se tillbaka, blicka framåt och fira det som har uppnåtts hittills. Vi kan inspireras, stärkas och lära av varandra. Därför är den internationella kvinnodagen en viktig dag för såväl Feministiskt Självförsvar Göteborg som för hela den feministiska rörelsen.

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug