"Inte på rasisternas villkor"

"Om rasisterna lyckas kan termen rasism bli något som tillhör det förgångna. Om de lyckas med att sälja in sin verklighetsbeskrivning tillräckligt bra kommer det snart låta som att det knappt finns någon rasism i Sverige." Idag bloggar Adrian Olson från Ungdom mot Rasism om vad som händer när rasisterna får sätta agendan i samhällsdebatten.

Ungdom mot rasism logga


Att uttala sig om rasism som icke-rasifierad är långt ifrån oproblematiskt. Att inte ha någon som helst erfarenhet av att bli utsatt för rasism kan i många avseenden göra det man säger mindre relevant och legitimt. Det är jag som vit kille med svensk-klingande efternamn väl medveten om. Alla priviligierade delar emellertid inte den synen. Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna tar sig friheter som få andra. Den förstnämnda uttalar sig i en intervju till Sveriges radio(28/08-14) om rasism. ”Det är inte ett avgörande samhällsproblem”, säger han. Avgörande för vem? kan man undra.

Jag tänker, min avsaknad av tolkningsföreträde till trots, försöka beskriva hur jag ser rasismen växa in i etablerade arenor i samhället. Långsamt, steg för steg, uppenbarar sig hotet från en av de allra farligaste typer av tankemönster.

I den rasistiska retoriken ingår ett försök av distansera sig från rasism som begrepp. Att påstå att rasism bara kan innebära förtryck på grund av hudfärg, att det bara kan röra sig om så pass omfattande och medvetet genomtänkta förtryck som apartheid eller slaveriet. Om rasisterna lyckas kan termen rasism bli något som tillhör det förgångna. Om de lyckas med att sälja in sin verklighetsbeskrivning tillräckligt bra kommer det snart låta som att det knappt finns någon rasism i Sverige. Rasism handlar emellertid inte bara om hudfärg, det rör sig också om förtryck på grund av etnisk bakgrund, religion och kultur. Föreställningen om att en viss grupp har vissa egenskaper som i grunden gör dem till något annat, något sämre eller något bättre, är i allra högsta grad rasistisk och används för att skapa en hierarki där den som uttalar sig alltid värderar sin egen grupp högst. I det avseendet spelar det mindre roll vilken av dessa kategorier som rasismen grundar sig på. Den är alltid vidrig.

Den rasisitiska retoriken idag kretsar i mångt och mycket kring att försöka göra den rasistiska logiken legitim. Genom att försökta flytta gränsen för vad som anses vara okej att säga i etablerade medier försöker den normalisera den vedervärdiga människosyn rasisterna står för. Detta görs dels genom att, som jag tidigare beskrivit, försöka omdefiniera begreppet rasism och göra det oapplicerbart på de vidrigheter de uttrycker. Men det görs också genom att försöka sätta rasistiska frågeställningar på agendan och göra det som tidigare betraktades som självklarheter eller icke-frågor till förmån för debatt.

Det kan röra sig allt från SVT Debatts omtalade frågeformulering ”Hur mycket invandring tål Sverige?” till frågor som rör huruvida muslimer utgör ett hot eller inte. Precis som att det skulle gå att tala om så många människor som en homogen grupp. Precis som att det ens skulle vara möjligt att så grovt generalisera över nästan 1,6 miljarder människor.

Rasisterna har flyttat den politiska diskussionen åt ett allt hårdare och tuffare håll och fortsätter att göra så. De rasistiska frågeställningar kan vara lika farliga som dess svar. De insinuerar för det mesta särskilda svar, såsom i SVT Debatts frågeställning som förutsätter att invandring per definition är någonting dåligt som måste tålas. Ett sätt att ta fighten mot den växande rasismen är att vägra ta debatten på rasisternas villkor. Att vägra låta rasisterna ta makten över agendan. Vi som inte tänker ge efter för rasismens form av logik måste också bemöta dess retorik med bestämdhet. För frågan är: Vad kan vi göra för att stoppa rasismen?

-Adrian Olson, Ungdom mot Rasism

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug