Hög tid för lön hela dagen

Jämställdhetskalaset i Almedalen 2014

Bild från Jämställdhetskalaset under politikerveckan i Almedalen 2014

Könsmaktsordningen i samhället innebär bl.a. att mäns insatser värderas högre än kvinnors. Detta visar sig bl.a. genom att löneskillnaden mellan kvinnor och män är 13,9 %. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter kl. 15:53 varje dag (räknat på en arbetsdag mellan kl. 8 och 17). Så här har det sett ut sedan början av 1980-talet. Utvecklingen står i princip still.

I stort sett alla politiska partier är överens om att man vill ha en jämställd arbetsmarknad. Men alltför få verkar vilja fatta beslut som faktiskt får utvecklingen att gå framåt. Många politiker hänvisar till att löner är en fråga för arbetsmarknadens parter eftersom traditionen på den svenska arbetsmarknaden är att politiker inte ska blanda sig i löneförhandlingar. Men arbetsmarknadens parter klarar ju uppenbarligen inte av att hantera frågan. Jag är själv en stolt facklig företrädare men jag tycker också det är viktigt att vi inom fackföreningsrörelsen är självkritiska när vi misslyckas och det har vi gjort när det gäller de ojämställda lönerna. Fackförbunden driver oftast enbart sina egna medlemmars intressen men när det gäller frågan om att uppnå en jämställd arbetsmarknad så borde alla fack gå samman och driva samma linje vilket vi tyvärr inte gör. Därför bör de politiska partierna blanda sig i så att vi inte står kvar och stampar på samma fläck i ytterligare flera decennier. 

Jag hoppas att den nya riksdagen kommer våga fatta beslut om jämställdhetsfrämjande reformer. Det är dags att återgå till årliga lönekartläggningar men då ska inte bara löner mellan kvinnor och män kartläggas internt hos varje arbetsgivare utan också mellan kvinno- och mansdominerade branscher och sektorer. Där man släpar efter ska handlingsplaner upprättas för att komma ifatt. Det statliga Medlingsinstitutet borde också få i uppdrag att verka för jämställda löner och inte bara värna industrinormen. Det är 2014 och menar vi allvar med att vi vill uppnå ett jämställt samhälle måste alla statliga aktörer ges i uppdrag att verka för jämställdhet. 

I kommunerna och landstingen (som är kvinnodominerade) är ju dessutom politikerna arbetsgivare och borde i sina budgetar prioritera att höja statusen på jobben i välfärden. Är man seriös med pratet om att kommunerna och landstingen ska bli attraktiva arbetsgivare så borde man inse att lönerna och villkoren som man erbjuder är avgörande. Då duger det inte att alla som jobbar i välfärden missgynnas av att jobba i kvinnodominerade verksamheter. Alla löntagare ska givetvis få betalt för hela arbetsdagen.

 

/ Marcus Gustavsson, ordförande för Vision Göteborg, TCO Göteborg och samordnade för 15:53-rörelsen i Göteborg

 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug