Granska normerna och nå ut till fler!

Kvinnofolkhögskolan fortsätter att driva på arbetet med att förebygga och förhindra diskriminering. Med medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fokuserar vi 2013-2015 extra på att motverka rasism i föreningslivet och den ideella sektorn. Över 50 ideella organisationer har redan deltagit i våra utbildningar – ta chansen att vidareutveckla er förening ni med! Utbildningen är gratis och till för dig som är anställd, volontär, aktivist eller som förtroendevald i en ideell förening. 

Över femtio ideella organisationer har sedan starten av projektet Transversala dialoger som antirasistisk metod (TRAM) hösten 2013 valt att delta i våra kurser för att lära sig mer om hur rasism och andra diskriminerande strukturer kan motverkas i förenings- & arbetslivet. Nu fortsätter vi ett år till och öppnar upp för nya anmälningar.

Transversala dialoger är en av flera metoder som vi arbetar med under kursen. Metoden bygger på att erkänna skillnader och att försöka sätta sig in i andra människors levda erfarenheter och kunskaper i en organisation. Det handlar vidare om att utifrån det omvärdera konflikter och olikheter samt motarbeta diskriminerande maktstrukturer för att kunna arbeta tillsammans på ett sätt som tar tillvara på den gemensamma mångfaldens erfarenheter. Metoden kan användas som inspiration för att arbeta konstruktivt med intersektionalitet (hur normer samverkar) i en organisation och för att komma vidare i fastlåsta situationer.

idé till action

Syfte:

Kurserna syftar till att ge dig som är verksam som anställd, volontär, aktivist eller som förtroendevald i en ideell förening fler verktyg att arbeta internt såväl som externt med diskrimineringsfrågor med särskilt fokus på rasism. Som ideellt engagerad spelar du en nyckelroll med många möjligheter att påverka och förändra samhället. Det vill vi förstärka. Utbildningen ger bl.a. verktyg i att arbeta med olikheter. Frågeställningar om vad som menas med mångfald i förenings- & arbetslivet kommer att tas upp. Vi utforskar även på vilka sätt organisationer, föreningar och nätverk kan nå ut till fler. Målet är ett föreningsliv för alla. Vi ser gärna att ni är minst två från samma förening så får kursen större genomslag i verksamheten. Vi tar emot upp till tio personer från varje verksamhet. Meddela om ni önskar anmäla fler deltagare så tar vi emot dem i mån av plats.

Mer om kursinnehållet:

- Begrepp som jämlikhet, rasism och konflikt - vad betyder de egentligen för organisationer i det praktiska arbetet?

- Vanliga situationer och dilemman som verksamma inom ideella föreningar möter i sin vardag

- Normkritiskt & normkreativt förändringsarbete - om motstånd, möjligheter & metoder

Upplägg:

Kursen är uppdelad på fyra kvällsträffar. Kurserna finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och är kostnadsfria. Utbildningen äger rum i centrala Göteborg, på Kvinnofolkhögskolan. Lokalerna är tillgängliga för rullstolsburna. Vi som anordnar utbildningen är personer som är verksamma på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg och har lång erfarenhet av att arbeta normkritiskt och intersektionellt.

Startdatum höstterminen 2014:

Måndagar med start 29 september kl. 17.30 - 20.30. Därefter träffas vi 6, 13 & 20 oktober, alternativt:

Torsdagar med start 2 oktober kl. 17.30 - 20.30. Därefter träffas vi 9, 16 & 23 oktober.

Torsdagar med start 13 november kl.17.30 - 20.30. Därefter träffas vi 20 & 27 november samt 3 december.

Kontaktuppgifter och anmälan:

Antalet platser är begränsat så anmäl dig tidigt för större chans att få en plats. Anmälan är bindande. Du är alltid välkommen att skicka en ersättare om du får förhinder.

Mejla sofia.lundqvist.kvi@folkbildning.net eller ring 0761-26 79 49 alt 0735-81 88 48.

 

Kvinnofolkhögskolan logga

 

Skräddarsydd utbildning: 

Det finns även möjlighet till en skräddarsydd utbildning på två halvdagar om er organisation önskar, exempelvis om datumen nedan inte passar eller om ni är en organisation som inte främst har ert säte i Göteborg med omnejd. Även detta är kostnadsfritt. Under läsåret 2014/2015 gäller detta erbjudande för organisationer i hela Sverige. Sprid gärna denna info vidare till personer som är engagerade i ideella nätverk och föreningar. År du intresserad av att delta på utbildningen, tveka inte att höra av dig till oss!

Kommentarer från tidigare kursdeltagare:

"Mest givande och värdefullt var att få inblick i nya sätt att strukturera och analysera problem. Det var också jättebra att få feedback från andra som är verksamma i andra organisationer/nätverk och att praktisera de övningar och dialoger som man fått lära sig."

"De delar som handlar om förändringsarbete, motstånd, möjligheter och dilemman har varit jättegivande för min del! God stämning, bra föreläsningar och struktur på tillfällena."

"Övningarna var mest givande! En känsla av att få använda kunskap istället för att bara ha ett orosmoln av förtryck som liksom inte blir tydligt. Den här kursen var konstruktiv och lärde en att använda kunskaperna."

"Mest värdefullt var att få ta del av ert material och förstår nu mer om hur ”min” verksamhet kan förändras. Det var också lärorikt att ta del av andra organisationers erfarenheter."

"Bra att få applicera kunskapen/de nya begreppen på den egna organisationen, samt att lyssna på vad de andra grupperna/organisationerna upplevde som problem i sina organisationer."

----------------------------------------------------

Mejla sofia.lundqvist.kvi@folkbildning.net eller ring 0761-26 79 49 alt 0735-81 88 48 för anmälan och frågor.

Hoppas vi hörs och ses!

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug