Första maj och den fortsatta kampen för jämlikhet

Idag är det arbetarrörelsens internationella högtidsdag! En dag att demonstrera, uppmärksamma klasskampen och kämpa vidare för arbetares rättigheter. Men vad händer härnäst? Vi tipsar om saker du kan göra!

working class

En rättvis fördelning av resurser och politiskt och ekonomiskt inflytande är viktigt för att kunna skapa ett jämlikt samhälle. Detta är en grundläggande del av de globala målen för hållbar utveckling – som är en överenskommelse mellan världens ledare. Fram till år 2030 ska 17 mätbara mål uppnås med hjälp av FN-ländernas inrikes- och utrikespolitik. 

Även om många fattiga länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom, har klyftorna mellan individer och grupper (baserat på kön, ålder, etnicitet och klass) ökat. Det är staten som har ett huvudansvar för att främja jämlikhet i samhället, eftersom ojämlikhet har sin grund i strukturella förhållanden. Du kan läsa mer om Globala Målet 10: Minskad ojämlikhet här!

En religiöst och partipolitiskt obunden organisation som strävar efter goda villkor och rättigheter i arbetslivet är Union to union. De beskriver de globala målen ur ett fackligt perspektiv väldigt bra! Du hittar dessutom information och gratis material om fackliga internationella frågor här!

Är du nyfiken på hur den fackliga situationen ser ut på olika håll i världen? Då är denna infograf något för dig!

Vad kan DU göra för en ökad jämlikhet? 

  • FIAN Sverige lyfter behovet av en ny FN-deklaration, som skulle kunna ge lantarbetare konkreta möjligheter till anständiga arbets- och livsvillkor. Skriv under uppropet för att stötta småbrukares rättigheter! 
  • Vi lever i en ojämlik värld där den rikaste procenten äger lika mycket som de övriga 99 procenten. Över halva jordens befolkning lever fortfarande på mellan två och tio dollar om dagen. Skriv på Oxfams namninsamling mot extrem ekonomisk ojämlikhet!
  • Vill du engagera dig lokalt i Göteborg? Då kan du vända dig till Förbundet Allt Åt Alla (som även finns i ett flertal andra städer). De arbetar lokalt med de frågor och konflikter som för arbetarklassen samman. Den 15:e maj har de en introträff för intresserade – spana in eventet!
  • Delta vid en diskussion om det svenska klassamhället! ABF Göteborg arrangerar ett samtal med statsvetaren Niels Stöber och Katalyschefen Daniel Suhonen. Den 23 maj är det dags – här hittar du evenemanget!

Är du aktiv inom en organisation för arbetares rättigheter? Vill ni finnas med på vår organisationssida? Kontakta oss här! 

---

TEXT: MALIN ÅGREN

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug