Feministiskt självförsvar behövs!

Idag bloggar Feministiskt självförsvar Göteborg om behovet av att öka tjejers självkänsla och hur de arbetar med just detta. 

Tjejer utsätts systematiskt för olika former av orättvisor och trakasserier. Det kan innebära allt ifrån att man får mindre uppmärksamhet i klassrummet till dåligt självförtroende, självsvält och självmordstankar eller sexuella trakasserier. Forskning visar att nästan hälften (46 procent) av alla tjejer har utsatts för sexualiserat våld av en man efter sin 15 årsdag.

Mer än var tredje tjej upplever en otrygghet av att vara ute på kvällen jämfört med var tionde kille. Var fjärde tjej oroar sig ofta för överfall eller misshandel och många uppger också att otryggheten inskränker på deras livsutrymme. Kanske väljer man en annan väg hem, att inte gå ut alls eller struntar i att gå hem till kompisen om det kommer vara mörk när man sen ska hem.

Allt detta trots att mer än 80% av allt våld som sker mot kvinnor och tjejer sker inomhus av en närstående kille/man, så är det i det offentliga rummet som flest tjejer känner sig otrygga. Vi vill ge verktyg för att hantera svåra, jobbiga och hotfulla situationer och därmed öka självkänslan hos tjejer och kvinnor Vi vill påminna oss om att vi är värda att försvara och ta den plats vi har rätt till. Alla har rätt att vara trygga.

Feministiskt självförsvar Göteborg

Det finns en utbredd rädsla bland tjejer och kvinnor för att röra sig i vår gemensamma utemiljö. Det är inte okej. Vi kallar det för vardagsrädsla, och den begränsar också genom att många kanske väljer bort vissa korridorer i skolan, inte lägger sig i hetsiga diskussioner eller inte säger ifrån mot trakasserier av oro för vad förövarens reaktion kan bli. 

En kurs i feministiskt självförsvar är ett forum för att hitta gemensamma strategier för att förändra detta och öka varje deltagares livsutrymme. Alla ska känna att de är värda att försvara. För att uppnå det jobbar vi bland annat med gränssättning, kroppsspråk, verbalt självförsvar, erfarenhetsutbyte och att sprida kunskap kring sexualiserat våld. 

Vår förenings största uppdrag hittills är att hålla kurser för alla högstadietjejer på Norra
Hisingen. Nu har Göteborgs stad i sin budget tagit ytterligare ett steg och vill erbjuda alla tjejer i högstadiet kurser i feministiskt självförsvar. Det är fantastiskt bra! Nu eller inom kort kommer vi träffa tjejer i stadsdelarna, Centrum, Västra Hisingen, Lundby, Askim-Frölunda-Högsbo och Majorna-Linné. Och fler stadsdelar är på gång.


Feministiskt självförsvar behövs i det samhälle vi lever i idag och vi jobbar gärna med att peppa och stärka tjejer i vår stad. Men grunden till problemet är de som utsätter andra för sexualiserat våld, och de är alltid på dem som ansvaret ska ligga.

Feministiskt självförsvar Göteborg (F.S.G) är en ideell förening som vill sprida Feministiskt självförsvar till alla som identifierar sig som tjejer i Göteborg.

 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug