"5 frågor till Miina Ahlberg"

Vi ställer 5 frågor olika personer som engagerar sig för rättvisa och jämlikhet. 

Miina Ahlberg
Bild: Lisa Ewald

Namn: Miina Ahlberg
Ålder: 27

1. Vad vill du uppnå med ditt jämlikhetsengagemang?
Ett klasslöst samhälle, att alla ska kunna vara med i kampen för att nå dit och att det sker både feministiskt, antirasistiskt och socialistiskt.

2. Vilken är den viktigaste jämlikhetsfrågan för dig 2015?
Det finns flera viktiga frågor, en är till exempel den enorma skillnaden på livsvillkor mellan folk som bor i Göteborg. Denna skillnad ser man på kariesfria 6-åringar där Södra Angered ligger på 43 procent och Södra Skärgården på 87 procent. Här kan du läsa rapporten "Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg".

3. Finns det något du vill göra, som du ännu inte har gjort?
Ja absolut, massor. Rent politiskt skulle jag vilja jobba mer aktionsinriktat. Sedan skulle jag gärna vilja jobba mer med ungdomar, och tjejers rätt att slippa bli formade efter skeva ideal och snäva könsroller.

4. Vad gör du annars i livet?
Spelar Hay Day, jobbar inom psykiatrin och inom Göteborgs Feministiska Nätverk.

5. Vad skulle du vilja uppmana andra till att göra?
Att rikta sin ilska åt rätt håll, att alltid sparka uppåt och inte neråt. Och även att bli medvetna om sig själva och sin roll i olika förtryck.

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug