Ett eget rum för kvinnor och transpersoner

Går du i tankar på vad du ska göra till hösten? Nu är ansökningsperioden till universitet och folkhögskola i full gång, men för den som vill ha något annat än det traditionella upplägget finns många alternativ. Vi på bloggen vill tipsa om Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, som erbjuder kurser med feministiskt fokus för kvinnor och transpersoner. Vi ställde några frågor till Maria Fredriksson, lärare på skolan, om kursutbudet och behovet av trygga rum.

Kvinnofolkhögskolan

Varför behövs en separatistisk skola som Kvinnofolkhögskolan i dagens studieutbud?

Vi tror på separat organisering för framtida inkludering. Vi vill erbjuda kvinnor och transpersoner möjligheten att studera i en miljö där det finns en uttalad ambition att bereda plats för just dem. Fördelen är att du går i en klass tillsammans med människor som medvetet sökt sig till just denna skola, vilket kan göra att det känns tryggare att ta plats.

Vad för sorts kurser är det ni erbjuder?

Vi erbjuder studier på både grund- och gymnasial nivå. Det finns kurser med långsam studietakt, samt en kurs för deltagare med svenska som andraspråk. Våra kurser Feministiskt fokus: Teater samt Feministiskt fokus: Film, text & performance fokuserar på konstnärliga arbetssätt och uttryck för politisk aktivism och för den som vill fördjupa sig finns fördjupningskursen Feministiskt fokus: Regi & ledarskap.

Vi erbjuder även skrivarkurser av olika slag; Your Silence Will Not Protect You är en distanskurs på lite mer avancerad karaktär, medan Skriv om ditt liv är en deltidskurs som går på onsdagseftermiddagarna och som vänder sig till dig som vill komma igång med skrivande. I vårt kursutbud ingår även andra distanskurser som exempelvis Mångfald och intersektionalitet samt olika fortbildningskurser för yrkes- och föreningsverksamma. Dessa fortbildningskurser är öppna för alla.

När ska man senast söka in till er?

 

Ansökning till Your Silence Will Not Protect You ska ske senast 7 maj. Du som söker till Feministiskt Fokus: Teater kommer att kallas till en antagningsworkshop i maj. Allmän linje tillämpar löpande antagning. Kort sagt - varmt välkommen att söka nu, vilken kurs det än gäller!

---

TEXT: HANNAH ALVÅ

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug