"En anmälan är en viktig markering som visar att rasistiska kränkningar inte är okej"

Det kan kännas jobbigt och krångligt att anmäla rasism på nätet. För många är förtroendet för polis och administratörer på sociala medier lågt, vilket gör att det känns som det inte är någon idé att anmäla. Men vi vill att fler ska ta sig tiden att anmäla. En anmälan är en viktig markering som visar att rasistiska kränkningar inte är okej. 

Genom att tillsammans anmäla rasistiska kränkningar visar att vi är fler som står för antirasism än de som sprider rasism. Ofta krävs det att vi är flera som anmäler för att en webbplats, app eller forum ska ta bort eller blockera en anmälare som sprider rasism. Om alla rasistiska kränkningar på nätet anmäls kommer det bli lättare att visa att det faktiskt är ett stort problem. Då kan vi också sätta press på politiker och andra beslutfattare att ta tag i problemen och tillsätta mer resurser för att utreda rasism och andra kränkningar på nätet.

Det finns flera sätt att anmäla. Du kan till exempel anmäla eller flagga en kommentar, bild eller video på just den webbplatsen där det läggs upp. 

Många pratar idag om ”internettrakasserier” eller ”näthat”, men det finns inga särskilda lagar som förbjuder just detta. Kränkningar på nätet räknas oftast som olaga hot, förolämpning,  förtal eller hets mot folkgrupp. Om du eller någon annan har blivit utsatt för ett brott på nätet kan du polisanmäla det. Juridikinstitutet kan också hjälpa dig som blivit utsatt om polisen inte går vidare med din anmälan.

Precis som med alla sorters brott är det viktigt att ta vara på de bevis som finns för kunna visa hur och när brottet hände. En annan sak är att det helst ska finnas någon annan person som kan bekräfta att beviset är sant.

Gör så här:

  • Ta en skärmdump. Försök att få med en klocka i bild eftersom saker kan ändras snabbt på nätet
  • Spara bilden på datorn och skriv ut den om du kan
  • Mejla bilden till en vän, eller skriv ut bilden och visa för någon
  • Om du skriver ut bilden, be den som bevittnat skriva under med klockslag
  • Radera kommentaren eller bilden
  • Polisanmäl och lämna bilden med din anmälan (i mejl, som en utskriven bild eller ett USB-minne, fråga när du anmäler)

León Allez 

Bakom projektet, som finansieras av Allmänna arvsfonden, står Ungdom Mot Rasism, Ung Media och Föreningen Norden.
Och mer info finns här!

Illustrationer av: León Allez, vars portfolio du finner här! 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug