Efter kl. 15:56 jobbar kvinnor gratis. Varje dag.

Idag bloggar 15:56-rörelsen om det faktum att kvinnor fortfarande inte tjänar lika mycket som män. De vill också passa på att uppmana alla att ta del i deras manifestationer runt om i landet och på nätet.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har i stort sett varit oförändrade sedan 1980-talet. Även om utvecklingen går i rätt riktning, så går den oacceptabelt långsamt. Om vi fortsätter i nuvarande takt kommer det att ta ytterligare 51 år innan vi når jämställda löner. Först år 2066 är vi äntligen framme.

För tre år sedan gick kvinnorörelsens organisationer, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer samman för att sätta tryck i frågan om jämställda löner. Vi bildade 15:51–rörelsen. Löneskillnaden i kronor räknades om till timmar och minuter på en arbetsdag mellan 08-17. Idag är löneskillnaden mellan könen 13,4 procent. I tid innebär det att kvinnor får lön till kl. 15:56. På tre år har löneskillnaden minskat med fem minuter.


15:56-rörelsens kampanjfilm

Genomsnittskvinnan tjänar idag 4500 kronor mindre än genomsnittsmannen varje månad. På ett år blir det 54 000 kronor och under en livstid tjänar en kvinna i genomsnitt ungefär 3 miljoner kronor mindre än en man vilket också innebär lägre pension. Kvinnor har lägre löner än män inom alla sektorer och i nästan alla yrken.

Vi i 15:56-rörelsen vill göra något åt det här! Vi är ense om att löneskillnader byggs strukturellt och alltså måste ändras strukturellt. Vi ställer tre krav:

Jämställd föräldraförsäkring. Vi kräver att ett jämnare uttag stimuleras för att skapa nya villkor för deltagande på arbetsmarknaden och i hemmet. Kvinnor tar ut den största delen av föräldraledigheten och är de som på kort och lång sikt förlorar ekonomiskt. Män tar ut en mindre del av föräldraledigheten men är de som förlorar tid och närhet med sina barn.

Årliga lönekartläggningar. Det har visat sig att där lönekartläggningar görs är skillnaden mellan mäns och kvinnors löner mindre än där lönekartläggningar inte görs. Kvinnor har lägre ingångslöner än män och skillnaden förstärks under hela arbetslivet. Vi kräver årliga kartläggningar och kontrollfunktioner som ser till att de efterlevs.

Samma rätt till heltid. Vi kräver att kvinnor och män ges samma rätt och möjlighet till heltidsarbete.

På Internationella kvinnodagen deltar tusentals människor runt om i landet i en digital manifestation på Facebook, Twitter och Instagram. Exakt kl. 15:56 svämmar internet över av vårt budskap: ”Efter kl. 15:56 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för #lönheladagen!”. Delta du också!

Här i Göteborg kommer det även hållas en manifestation på Götaplatsen kl 17.00 imorgon, torsdag. Varmt välkommna!

15:56 rörelsen fortsätter tills vi kan döpa om oss till 17:00-rörelsen.

15:56-rörelsen genom,
Marcus Gustavsson, samordnare i Göteborg

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug