Det kan uppstå komplikationer när personer med olika bakgrund ska mötas och acceptera varandra

Jag upplever ofta att sex är ett alltför tabubelagt ämne. Kanske skulle vi må bra av en ny sexuell revolution? Det är visserligen möjligt att man kan argumentera för att en sexuell revolution just nu pågår genom de appar som finns för dejtande. Å andra sidan kan man argumentera för att det snarare handlar om en åtskillnad mellan ett verkligt och digitalt sexliv – där sex de facto distanserar sig mer från det verkliga livet och istället digitaliseras.

Samtidigt kan det bli problematiskt med sex när gamla tankegångar möter nya. Olika internaliserade uppfattningar och förväntningar kan inom en person bli problematiska när de ställs mot de sexuella krafter som rasar med naturlig kraft – något som kan leda till identitetskrisande och paradoxala livsmönster. Sedan kan det uppstå komplikationer när personer med olika bakgrund ska mötas och acceptera varandra – jag kan exempelvis ibland märka att äldre har något svårare att relatera till min homosexualitet än yngre.

Sex har många gånger varit ett spännande och angenämt inslag i livet. Samtidigt har sex gett upphov till mycket ångest i mitt liv. När jag var yngre och inte alltid skyddade mig tillräckligt kunde jag få fruktansvärda ångestattacker över att ha gjort tjejen med barn, eller över att ha dragit på mig könssjukdomar. Om jag ska vara självgranskande så tror jag att jag sexdebuterade för tidigt, vilket senare fick mig distansera mig från sex. Jag tror att jag därför inte helt har upptäckt min sexualitet, trots att jag är närmre 30 än 20.

Filip, 27 år

vans

Detta är en del av en porträttserie av olika personers syn på sex, med syfte att vidga perspektivet på vad sex är. Personerna i porträtten heter något annat i verkligheten.

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug