Det finns ingen perfekt feminist

Feministiskt forum

"Så fort en vägrar acceptera ett visst förtryck, såsom det patriarkala, måste en också vägra att acceptera alla former av förtryck. Annars försvinner legitimiteten i de egna kraven. Annars är rättvisa en omöjlighet." Göteborgs Feministiska Nätverk skriver om vikten av att skapa mötesplatser för kunskapsutbyte inom den feministiska rörelsen.

1851 ställde sig Sojurner Truth, född i slaveri, på scenen vid Womens’ Right Convention i Ohio och ställde frågan ”Ain’t I a woman?”. Truth var en del av Nordamerikas första storskaliga, feministiska organisering, och med sitt tal ”Ain’t I a woman?” ifrågasatte hon denna tidiga feministiska rörelses exkluderande fokus på vita, heteronormativa medelklasskvinnors rättigheter. Truth arbetade hela sitt liv för att visa att den feministiska kampen omöjligen kan bli legitim om den inte samtidigt utkämpas på flera fronter. Den kan inte bara vara en kamp för kvinnors rätt att rösta, menade Truth i mitten av 1800-talet. Den måste samtidigt vara en kamp mot det då fortfarande existerande amerikanska slaveriet, för alla barns rättigheter, och så vidare. 

Det har gått lång tid sedan Sojurner Truth höll sitt tal, men hennes grundtanke är fortfarande en av de viktigaste poängerna för feministisk organisering. Så fort en vägrar acceptera ett visst förtryck, såsom det patriarkala, måste en också vägra att acceptera alla former av förtryck. Annars försvinner legitimiteten i de egna kraven. Annars är rättvisa en omöjlighet. Att kräva respekt för sig själv och för sin kropps erfarenheter och upplevelser måste samtidigt innebära att en kräver, och ger, respekt till alla kroppars erfarenheter. Till alla individers upplevelser.  Detta är en fråga om rättvisa, men det handlar också om strategi. Samhällets förtryckande strukturer hänger ofta ihop. Försvagas de någonstans, försvagas de för oss alla. Dessutom är vi som utsätts för förtryck enormt många. Vi är en mängd minoriteter, men tillsammans bildar vi en stor majoritet. En majoritet som har makten att förändra. 

Feministiskt forum 6-7 september 2014

Men det finns svårigheter med den feministiska kampen – det finns nämligen ingen perfekt feminist. Ingen enskild människa, ingen enskild gemenskap har ensam svaren på hur den feministiska kampen bör föras. Ingen har tillgång till all kunskap eller alla erfarenheter. Dessutom finns det fortfarande en maktobalans inom feministisk organisering, inte olik den som Sojurner Truth kritiserade på 1800-talet. Det finns fortfarande en orimligt snäv syn på vilka människor som har rätt till vad, och förtryckande strukturer som baseras exempelvis på klass, funktion, rasifiering* eller könsidentitet finns fortfarande kvar inte bara i samhället i stort utan även inom feministisk organisering. Vi tror och hoppas att ett sätt att motverka dessa strukturer är just kunskap om och möten med olika sorters människor och erfarenheter. Därför är en livsviktig del av den feministiska organiseringen att mötas, att i solidaritet dela kunskap och lyssna till andras upplevelser av det förtryck vi alla kämpar mot. Det är sådanna möten vi i Göteborgs Feministiska Nätverk försöker skapa genom att arrangera Feministiskt Forum den första helgen i september. 

Tillsammans är vi starka. Om vi organiserar oss kan vi förändra det här samhället. Det är en organisering som är allt annat än enkel, men om den präglas av solidaritet, självkritik och kämparglöd finns det inget patriarkat i världen som kan stoppa oss.

__________________________________________________________________

*Rasifierad är en term som beskriver personer som, på grund av sina (kroppsliga) utseenden, blir tillskrivna en viss rastillhörighet och egenskaper som förknippas med den. Uttrycket beskriver en process, att bli tillskriven någonting, och pekar därför på att ”ras” är en social konstruktion. 

Göteborgs Feministiska Nätverk arrangerar Feministiskt Forum den 6-7 september. Du hittar mer info i Agendan eller på Facebook.

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug