"Det är kul när man liksom pratar om något först. Och sedan kan man direkt agera på det"

Isabelle Eckhart
Collage av Isabell Eckhart på Peder Skrivares Gymnasium i Varberg.

Idag bloggar organisationen Realstars som jobbar på flera nivåer i samhället för att motverka trafficking för sexuella ändamål och sprida budskapet Fair Sex - sex på lika villkor. Detta bland annat genom att engagera gymnasieungdomar i kreativt skapande.

Varje år träffar vi tusentals ungdomar i Sverige som genom kreativitet tar ställning och gör motstånd mot en värld där människohandel för sexuella ändamål ökar. Realstars föreläser regelbundet om trafficking och sexhandel och håller workshops på temat Fair Sex – sex på lika villkor. 

Vi upplever i vårt arbete att kreativitet, skapande och kultur är effektiva sätt att engagera unga i arbetet med stora, tunga orättvisor och grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Genom att först få kunskap om frågan och sedan direkt utgå från detta i kreativt skapande är något majoriteten av de ungdomar vi träffar i Stockholm och Västra Götaland uppskattar. 

Skolprojektet ”Creativity for Fair Sex” ska både öka kunskap, medvetenhet och involvera unga i arbetet för frihet, Fair Sex, mänskliga rättigheter och en bättre värld. Eleverna deltar i opinionsbildning i det offentliga rummet genom kreativa uttryck som ställs ut och publiceras i blogginlägg och sprids på sociala medier. Genom att integrera skapandet med sociala medier görs motstånd på en arena där ungdomar ofta befinner sig och deltar. Vi använder det eleverna gör i vårt opinionsarbete, både hemma i Sverige men också på EU-nivå, exempelvis genom att ställa ut verken på konferenser vi deltar på. 

Heldag på Ingrid Segerstedts Gymnasium        Sturegymnasiet i Halmstad

”Det är kul när man liksom pratar om något först. Och sedan kan man direkt agera på det” – elev på Alströmergymnasiet i Alingsås under ett besök från Realstars. 

Det är detta som är syftet med vårt arbete med kreativitet i skolor: att direkt ge eleverna en chans att agera. Detta sker på en mängd olika sätt med den gemsamma utgångspunkten att det sker på det sätt som eleverna själva vill. Vårt kreativa arbete innebär inte bara måleri, teckning och collage utan kan också vara film, foto, kreativt skrivande med mera. 

I och med den stora tillgången till internet och smarta telefoner kan alla med några enkla klick sprida den kunskap de just tagit del av till andra. Genom Instagram, Facebook och Twitter sprids bilderna, filmerna och budskapen snabbt och på det sättet mobiliseras ett stort motstånd mot trafficking för att sex ska ske på lika villkor – för alla människor världen över. 

/ Realstars 

 

Är du mer intresserad av hur vi engagerar just unga genom kreativitet och aktion? Kom till Frilagret den 23 april där vi har en fullspäckad eftermiddag på tema Unga, Internet och Fair Sex. Mer information hittar du här och genom vår Facebook-sida

 Gillar du att skriva? Delta då i Realstars Novelltävling och få chansen att vinna fina priser. Läs mer här! 

 Vill du att Realstars kommer till din skola och föreläser och håller workshop? Här hittar du mer information!

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug