"Den övergripande tanken i föreningen är att ge stöd från kvinna till kvinna"

Vi är Anna-Karin och Caroline och vi är aktiva i juridikjouren på kvinno- och tjejjouren ADA. Båda är juriststudenter på Handelshögskolan i Göteborg, och blev aktiva i föreningen genom att vi blev tilldelade praktikplatser här i en fördjupningskurs vi läser på juristprogrammet. Vi är båda intresserade av feminism och rättvisefrågor och ville praktisera hos en organisation som arbetar med detta, varför ADA passade perfekt. Det känns viktigt och betydelsefullt att kunna bidra med de juridiska kunskaper vi fått hittills i vår utbildning till personer som befinner sig i utsatta och svåra situationer.

Kvinnojouren ADA
ADA har både anställda och ideella, som har väldigt olika vardag. De som jobbar ideellt avgränsar själva sitt uppdrag och kan välja att till exempel sitta i telefonjouren, ha stödsamtal med kvinnor i jourens lokaler, vara kontaktperson till kvinnor i det skyddade boendet och deras barn, hjälpa till med praktiska saker som att passa barn eller sitta i tjejjourschatten. En kan även ansöka om en post i styrelsen. De anställda arbetar utöver det ovan nämnda även med det skyddade boendet, är samordnare för olika delar av föreningen, ansvariga för att söka bidrag och finansiering av verksamheten m.m.

Juridikjouren på ADA, där vi är aktiva, tar emot juridiska frågor via telefon på torsdagar mellan 18-20 och övrig tid via mail eller inbokade möten. Som våldsutsatt så möter du ofta svårigheter på grund av våldet i alla delar av ditt liv då det ofta tar uttryck på väldigt olika sätt, såväl psykiskt som fysiskt och ekonomiskt våld samspelar. Juridiken kan användas som ett maktmedel bland de andra och det uppstår juridiska problem som följd av våldet. Ofta så pågår en brottmålsprocess samtidigt som du genomgår skilsmässa, en vårdnadsprocess kring eventuella barn. Du får ofta problem med boende om du behövt fly ert gemensamma hem. Du kan även få problem med uppehållstillstånd om du har kommit till landet på anknytning till våldsutövaren då uppehållstillståndet i vissa fall är knutet till den personen eller möta ytterligare svårigheter att hävda dina rättigheter om du är papperslös.

En dag för oss
En vanlig dag på juridikjouren kan till exempel vara att vi fått ett mail eller telefonsamtal från en kvinna som behöver råd om en bodelning som ska ske i samband med skilsmässa. Hon har även frågor om vad som kan hända om diskussionen kring de gemensamma barnen skulle gå till en vårdnadstvist i domstol. För att ge ett bra svar kollar vi upp de juridiska reglerna som blir relevanta, förklarar dem i mer lättförståeliga termer och sätter dem i relation till kvinnans situation. Om hon vill, eller har andra uppgifter att ge kan vi ringa upp henne eller boka in tid för ett möte. Vi kan även hjälpa till i kontakten med myndigheter och följa med på förhör och rättegång. Det händer även att vi får in samtal från anhöriga, det är helt okej att även som anhörig höra av sig med frågor.

Ibland kan det vara mer komplicerade ärenden som kräver mer kvalificerad juridisk kunskap och arbete än vad vi som ideellt arbetande juriststudenter kan ge. Då får vi hänvisa till yrkesverksamma jurister och ombud och svara i den utsträckning vi kan.

Den övergripande tanken i föreningen är att ge stöd från kvinna till kvinna, med utgångspunkt i den stödssökande kvinnans situation och att stärka hennes egen förmåga enligt principen hjälp till självhjälp.

För att bli volontär på kvinno- och tjejjouren ADA krävs det att en är kvinna, minst 18 år och går en utbildning i form av en studiecirkel. Efter grundutbildningen så jourar du bredvid en erfaren jourkvinna tills du är redo för att joura på egen hand. För att bli aktiv i juridikjouren krävs att en är juriststudent eller verksam jurist.

Vid intresse och för mer information maila till info@kvinnojouren-ada.nu.
Du kan läsa mer om ADA på vår hemsida (som snart kommer byta utseende till det bättre!)

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug