Dags för en jämställd föräldraförsäkring

Delad föräldraförsäkring

Frågan om staten ska blanda sig i hur föräldrar fördelar uttaget av föräldraförsäkringen är en väldigt het politisk fråga. Vi vet dock att en av nycklarna till en mer jämställd arbetsmarknad (och därmed ett mer jämställt samhälle och liv för samhällets medborgare) är ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten.

Att kvinnor har sämre arbetsvillkor än män beror till stor del på de gamla dammiga normerna som innebär att kvinnor tar ut mest föräldraledighet. Därför ses kvinnor av alltför många arbetsgivare som mer riskabla att anställa och ge karriärmöjligheter än män.

TCO har presenterat tio argument för ytterligare en ”pappamånad” i föräldraförsäkringen som jag tycker är klockrena:

1. Arbetsgivare skulle inte längre göra antaganden av din kommande grad av närvaro på arbetsplatsen som förälder, grundat på ditt kön. Det skulle enligt teorin om ”statistisk diskriminering” leda till mer jämställda ingångslöner.

2. Den faktiska skillnaden i närvaro på arbetsplatsen mellan kvinnor och män skulle minska och det skulle ge minskad skillnad i lön mellan kvinnor och män. Det skulle göra löneutvecklingen mer jämställd.

3. Det skulle leda till minskade könsskillnader i deltidsarbete mellan könen och därför motverka antagandet att kvinnor lättare än män kan acceptera deltidsarbete. Med färre deltidsarbetande får vi färre pensionärer som tvingas leva på oskäligt låga pensioner.

4. Det skulle ge en mer jämställd fördelning av kvinnor och män på ledande positioner genom att kvinnor och män skulle ha mer liknande möjligheter att satsa på en karriär.

5. Män som idag upplever en negativ inställning från arbetsgivaren när de vill vara föräldralediga skulle slippa negativa attityder om förväntningarna vore lika stora på att män och kvinnor tar ut föräldraledighet.

6. Färre män och barn skulle förlora kontakten med varandra efter separation mellan föräldrarna, eftersom en tidigt stark relation ger en senare stark relation.

7. Män skulle klättra högre upp på listan över vem deras barn vänder sig till när de är ledsna. (Mäns psykiska och eventuellt fysiska hälsa förbättras också).

8. Det skulle ge en mer jämställd fördelning av hushållsarbetet mellan kvinnor och män. (Fler par som så önskar skulle också göra verklighet av att skaffa ett tredje barn).

9. Det skulle ge ett samhälle präglat av ett arbetsliv som anpassat sig till att människor förväntas ha fler ansvar i livet, än bara förvärvsarbetet. Det så kallade livspusslet skulle inte längre ses som en viktigare angelägenhet för kvinnor än för män.

10. Uppväxande pojkar och flickor skulle inte på samma sätt som tidigare generationer internalisera uppfattningen att kvinnor har en större fallenhet än män för att vara omhändertagande och utföra omvårdnadsarbete.

 

Så vad väntar vi på?

 

/ Marcus Gustavsson, ordförande för Vision Göteborg, TCO Göteborg och samordnare för 15:53-kampanjen

 

 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug