"En vanlig dag på jobbet: Besöker jag en daglig verksamhet och vi övar på hur en sätter på en kondom"

Kalle Röcklinger

Jag heter Kalle Röcklinger och jobbar med sexualupplysning  i projektet ”Så funkar sex”, som är en del av organisationen forum SKILL. forum SKILL har flera olika slags verksamheter  i Göteborg, du kan mer om oss på www.forumskill.se.

”Så funkar sex” drivs med medel från Allmänna Arvsfonden och riktar sig till personer som har intellektuella funktionsnedsättningar och andra kognitiva utmaningar. ”Så funkar sex” har pågått sedan hösten 2013 och har resulterat i ett lättläst och normkritiskt metodmaterial som handlar om sex, kropp och relationer samt en hemsida för tillgänglig sexualupplysning på nätet, www.såfunkarsex.se. Vi föreläser och utbildar runt om i hela Sverige.

En vanlig dag på jobbet:

  • Besöker jag en daglig verksamhet och vi övar på hur en sätter på en kondom.
  • Funderar jag på hur jag ska förklara vad ”bröstsex” kan vara medan jag besvarar frågor som kommit in till vår frågelåda på www.såfunkarsex.se.
  • Skriver jag ansökningar för finansiering av olika slags projekt inom området sex och sexualitet.
  • Träffar jag personal på gruppboenden i en kommun för att handleda dem i hur de arbetar med frågor som rör sex och sexualitet.
  • Går jag på möten med andra som jobbar med våra frågor och vi pratar om hur vi ska samarbeta för att nå längre i våra arbeten.
  • Bloggar jag, oftast med en kopp kaffe i handen, om sex och sexualpolitik på lättläst.
  • Föreläser jag för lärare, arbetsterapeuter eller psykologer om hur inkluderande och lustbetonad sexualupplysning går till.
  • Bär jag paket fyllda med metodmaterial till posten för att skicka till de som beställt.
  • Diskuterar jag med mina kollegor om en illustration vi har beställt till ett material representerar gnuggsex eller gnidsex. 

Det är härligt att få jobba med kunskap och upplysning, resultatet är väldigt konkret. Vi besvarar frågor och ser hur människors oro släpper. Vi är med i situationer där folk kanske vågar uttrycka sina behov för första gången – och blir väl bemötta i det. Vi utmanar personer att våga utvecklas och ta nya steg i sin yrkesutövning. Det är kort sagt inspirerande och väldigt stärkande att få jobba med viktiga frågor och att få uppfylla folks behov. Try it, you might like it!

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug