Barn som upplever våld

RSK-film

Det finns ett samband mellan kvinnomisshandel och barnmisshandel. Rädda barnen har uppskattat att hundratusentals barn upplever våld varje år i Sverige. Barn som upplever våld lever i en mycket utsatt situation. Barn ser och hör mer än vad man kan tro och önska. 

RSK, Riksföreningen stoppa mäns våld mot kvinnor, vill uppmärksamma barn som växer upp med våld i hemmet och hur det påverkar dem resten av livet. Genom att sprida kunskap i ämnet kan vi hjälpa dessa barn.

Många barn tror fortfarande att de är ensamma i den här situationen och vågar därför inte prata med någon. Ur ett barns perspektiv handlar våld som är riktat mot mamman om så kallad mammamisshandel. Hot från mannen/pappan mot mamman upplevs som verkliga och skapar för barnet en värld av kaos och oro. Det kan till och med vara psykiskt mer skadligt för ett barn att bevittna våld i familjen än att själv utsättas för våld. Man har alltmer börjat använda begreppet uppleva våld istället för att bevittna våld för att tydligare sätta barnets perspektiv i fokus. 

Många barn som upplever våld blir också själva utsatta för våld. Beräkningar visar att ungefär tio procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång, hälften av dem ofta. Forskning visar att tio procent av alla barn någon gång har blivit utsatta för sexuella övergrepp.

RSK håller nu på med en film om barn som upplevt våld i hemmet. Den bygger på två djupintervjuer som har filmatiserats utifrån dessa berättelser. 

Här finns en liten teaser från filmen!

Bild från RSK-film

Barn som upplever våld går också igenom svåra traumatiska upplevelser, oavsett om de är direkt eller indirekt drabbade, och kan precis som utsatta kvinnor drabbas av olika psykiska stressreaktioner. Barn är dock (precis som kvinnor) unika och kan reagera på olika sätt och använda olika strategier för att hantera sina upplevelser. 

Upplevelserna kan visa sig genom ont i magen, sömnproblem, oro, ångest, utåtvänt eller inåtvänt beteende. Risken finns också att utsatta barn så småningom går in i olika former av missbruk eller självskadebeteende.

Socialnämnden i en kommun har det yttersta ansvaret för att kvinnor och barn som blivit utsatta för våld eller övergrepp av närstående får det skydd och stöd som de behöver, vilket kräver tillgång till kunskap, resurser och samverkan mellan olika verksamheter på ett övergripande plan. Barn som bevittnat våld i nära relationer betraktas enligt Socialtjänstlagen som brottsoffer och har rätt till brottskadeersättning.

RSK vill få in ämnet ”mäns våld mot kvinnor och i nära relationer” i skolan eftersom bristen på kunskap fortfarande är stor. Varje år sker över 30. 000 anmälningar av kvinnomisshandel i Sverige, det är ca 80 kvinnor per dag. Enligt BRÅ är mörkertalet stort. 

 Mäns våld är dessutom ett stort globalt problem och innebär stora kostnader för samhället.  Många myter behöver krossas. Om vi redan i grundskolan kan få ut kunskap och information i ämnet kan mycket förändras. 

/ Maria Scheffer Lindgren och RSK.

 Samtliga bilder är hämtade från RSKs film. Filmen tas fram av Patrik Vincent, Alexander Toma & Olle Agelii tillsammans med RSK.

 

RSK logga

 

 

 

 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug