"Att vilja dö och att inte vilja leva är långt ifrån samma sak"

Selene Cortes från Mind berättar om deras stödverksamhet och vikten av att arbeta preventivt mot psykisk ohälsa. Hur självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga men trots detta är det fortfarande tabu att prata om att må dåligt i de flesta sammanhang.

Vad gör man när ångesten river en i strupen så att man inte ens kan prata? Vad gör man när man imploderat av allt det outtalade men orden har tagit slut så man förmår inte berätta?  Vem vänder man sig till när man gått sönder för länge sedan, och var börjar man berätta när man inte ens själv vet var historien har sin början?

Att må dåligt i själen drabbar nästan alla av oss på något sätt under vår livstid. För en av fyra blir tillståndet så allvarligt att det behöver behandlas. Det här är de siffror vi vet idag. Samtidigt vet vi även att skammen och stigmat gör att mörkertalet är stort. Vad händer om jag berättar? Hur blir jag sedd om jag talar om att jag inte längre finner lust i någonting. Om ingenting längre fungerar? Till vem kan jag berätta att jag har starka tankar på att ta mitt liv, och att dessa på senare tid, eller kanske nu igen allt tydligare förvandlats till konkreta planer om hur?

Hur kan man förstå självmord? Är det en överlagd handling som kommer över en plötsligt? Är det genetiskt och ofrånkomligt för dem som bär genen? Och det svåraste av allt. Kan man prata om självmord?

Selene
Foto: Jose Figueroa

Det finns inga enkla svar till alla de frågor som rör psykisk ohälsa. Orsakerna och symptomen kan dessutom variera enormt mellan olika personer. Det enda som egentligen är en generell regel är att möjligheten att prata om det och bli respektfullt bemött lättar bördan. Tyvärr är de möjligheterna ofta få. Det är inte i många rum det är rumsrent att prata om psykisk ohälsa. Ännu färre när det gäller självmord, som ju är den yttersta konsekvensen av en djup depression. Ändå är psykisk ohälsa en av vårt samhälles största utmaningar. Det kostar samhälle och näringsliv enorma summor och det individuella lidandet är så stort att självmord är fem gånger vanligare än att dö i trafiken.

FEM. GÅNGER. VANLIGARE. Bland ungdomar är självmord den främsta dödsorsaken i Sverige. Trots det prioriteras inte det suicidpreventiva arbetet tillräckligt högt. Och trots det pratar vi inte om hur vi mår. Det är fortfarande så skamfyllt att alldeles för många inte ser alternativet att söka hjälp eller att berätta för någon hur det egentligen står till. Då blir önskan att inte längre vilja leva tydligare. -Att inte vilja leva, märk väl. Att vilja dö och att inte vilja leva behöver inte nödvändigtvis vara samma sak.

Bredvid varandra går så många människor som bär på så mycket sorg och svärta i sin ensamhet att de väljer att inte längre leva. Någon sa att självmord är den mest onödiga döden, för det går att få hjälp. Jag säger inte att det är enkelt, att det går snabbt eller att det inte är en smärtsam resa. Tvärtom. Det tar ofta lång tid, det är en svår och snårig väg att gå innan rätt diagnos ställs och rätt behandling fungerar. Men jag säger att det är mindre smärtsamt att dela den resan. Att bördan blir lättare att bära om fler hjälper till. Och jag säger att det finns många som är beredda att göra det. Som respektfullt orkar lyssna. Som vågar fråga. Som står kvar.

Men är man mitt inne i en kris har man varken tid eller möjlighet att lista ut vilka dessa är. Därför behöver vi bygga strukturer där dessa människor blir synliga. Det är viktigt att vi generellt vågar prata mer om hur vi faktiskt mår. Tabun behöver brytas. Och det är ännu viktigare att vi vågar fråga när vi tror att någon mår dåligt.

Våga lägg dig i. Våga stanna kvar. Våga prata. Våga fråga.
Selene Cortes, Koordinator Mind

MIND logga
Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stöder människor i kris. Mind driver stödverksamheterna Självmordsupplysningen, Föräldratelefonen och Äldretelefonen, som bemannas av kvalificerade volontärer. Linjerna har årligen ca 6000 stödjande kontakter, av vilka ca 30 procent rör självmord. Personer i kris, anhöriga och föräldrar kan gå in på www.mind.se. Arbetet finansieras huvudsakligen med gåvor och donationer, man har pg 90 08 53-3

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug