”Att hitta sig själv i träsket av alla stereotyper och föreställningar”

Att hitta sig själv i en djungel av måsten, normer och föreställningar om hur du borde vara är och kan vara ett svårt uppdrag. Det är lätt att trampa snett och tappa fotfästet. Det finns en vuxenvärld som också kan tyckas snava och som har ont om tid för reflektion och förmåga att stärka och bekräfta unga. Oslagbart är ett nytt projekt på Fryshuset!

Oslagbart bild

Vi behöver alla kärlek och bekräftelse för att växa, vi behöver också möjligheter att bolla våra tankar och reflektioner med andra människor. Frågor kring vem är jag? Vad är viktigt för mig? Vad vill jag? Vad tycker jag är kul? När mår jag bra? I Fryshusets arbete med självstärkande arbete för unga tjejer kommer alltid frågan ”men killar då?”.

Fryshuset har en mängd projekt och verksamheter för unga killar som är självstärkande, men vi har också gått på myten om att killar skall vara aktiva och ”göra” saker ihop. Nu ser vi annorlunda på saken och inser att det är livsviktigt för alla att få prata och reflektera och lära känna sig själv. I och med machorollen, mansnormen eller vad vi väljer att kalla den är det ordagrant livsviktigt att tillsammans ifrågasätta och bryta mot de normer som dödar, skadar och bryter ner unga killar i vårt samhälle. Vi startar i veckan Oslagbarts grupper som vänder sig till killar 15-25år.

Unga killar är den grupp i samhället som råkar ut för mest våld. Detta våld tar sig uttryck genom fysiskt våld på gatan, våld mot andra och våld mot sig själv genom exempelvis självmord, olyckor, kriminalitet, droger etc. Vi har en mängd forskning och utredningar som visar att förväntningar och normer ligger till grund för mycket av den här problematiken på en strukturell nivå.

Regeringen kom nyligen ut med en utredning med namnet ”Män och jämställdhet”. Utredningen tar upp en mängd olika aspekter på manligheten bland annat finns ett kapitel som tar upp killar/män och våld. Våld är ofta synonymt med manlighet och många, främst unga killar, ser våld som en nödvändighet för att upprätthålla en maskulinitets identitet. Att kunna utöva våld ger hög status och kan också bidra till att stärka gemenskapen bland pojkar. Inte minst har vi sett utryck för detta genom det mansvåld som utspelats i samband med allsvensk fotboll som nyligen fick en så extremt tragisk konsekvens som döden.

Utredningen diskuterar även rasifieringen av våldet d.v.s. bilden av ”invandrarkillen” som våldsutövare och påpekar behovet av ett intersektionellt* perspektiv på våld för att inte upprätthålla stereotypa fördomar kring vem som är förövare och vem som är offer.

Forskningen visar att behovet av att arbeta med genusmedvetenhet är stort och att kontinuitet är viktig för att kunna avgöra skillnad och förändring. Ungdomsstyrelsen kom 2013 ut med rapporten Unga och våld även den rapporten visar på tydliga kopplingar mellan våldsanvändning och attityder till genus och jämställdhet. Risken att utöva våld var 3,2 gånger så hög för killar som instämmer i stereotypa uppfattningar om könsroller.

Vi kommer att använda den senaste forskningen kring maskulinitet, genus och våld som utgångspunkt för Oslagbart. Vill du vara med och göra skillnad hör av dig!


Jenny Helin
Projektledare Oslagbart

*Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan exempelvis etnicitet, funktionshinder, klass, kön, religion och sexualitet. 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug