”Att engagera sig i att bekämpa våld mot flickor och kvinnor startar med dig själv”

Imorgon lördag är det Orange Day, en dag med syfte att uppmärksamma och få oss att ta ställning mot våld mot flickor och kvinnor världen över. I Göteborg arrangerar UN Women Orange DAY 2017, en kostnadsfri dag på Frilagret vigd åt allt från föredrag, teaterframträdande, workshop, diskussioner och konst som belyser frågan. Agenda: Jämlikhet ställde tre frågor till Mia Herman, Regina Mattsson och Sofia Nyström från UN Women Göteborg. 

Varför är Orange Day, Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, viktig?

Orange Day är viktig då var tredje kvinna utsätts för fysiskt eller sexuellt våld. Våld mot flickor och kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör en global hälsofara. Effekterna av våldet varierar från omedelbara till långsiktiga fysiska, psykiska och sexuella konsekvenser för flickor och kvinnor. I alltför många fall leder våldet till att flickor och kvinnor mister sina liv. Orange Day är en dag för regeringar, företag, organisationer, media, civilsamhället och privatpersoner att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor. Kampanjen vill öka allmänhetens medvetenhet om problemets vidd och vikt samt öka den civila och den politiska viljan att stoppa våld mot kvinnor. 

Vad är era bästa tips för den som vill engagera sig i att bekämpa våld mot kvinnor? 

Att engagera sig i att bekämpa våld mot flickor och kvinnor* startar med dig själv! Tänk på vad du säger och hur. Det är möjligt att engagera sig eller stödja en organisation som kämpar för en värld fri från våld mot kvinnor. Hör med dina vänner, kolla in vårt event eller googla så hittar du organisationer i din närhet. Andra saker som du kan tänka på är att säga ifrån när sexistiska och nedvärderande skämt eller kommentarer dras, stötta andra som vill säga ifrån och ”ta snacket” när det behövs!


event3

Vad kan den vänta sig som kommer på ert evenemang Orange DAY 2017 på Frilagret imorgon? 

Den som kommer kan vänta sig ett fullspäckat schema! På förmiddagen har vi nätverksträff för inbjudna organisationer/föreningar som på något sätt arbetar mot våld mot kvinnor och flickor. Klockan 13:00 inleder vi eftermiddagen med en kort presentation om UN Women som följs av ett föredrag av Nora Adin som talar om hedersproblematik. Sedan håller Teater Blå en föreställning om våld i nära relationer och Vardagens Civilkurage i Göteborg leder en workshop i civilkurage på temat Hot om våld. Under dagen kommer fotoutställningen "Cause of DEATH: Woman" vara uppställd. Eftermiddagen är öppen för allmänheten och det är fri entré! Det kommer bli en jättespännande och lärorik eftermiddag. Hoppas att ni kan komma! 


*När vi pratar om flickor och kvinnor menar vi alla som identifierar sig och/eller könas som flickor och kvinnor.

 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug