”Att bli hörd”

Moa Oskarsson från United Sisters skriver om feminism, om våld mot tjejer och om konceptet de arbetar fram för att hjälpa andra utsatta. "Jag blev inte hörd, men jag finns där för att höra dig.".

Att kvinnor objektifieras och förtrycks är ingen nyhet det är ett faktum. Kvinnor får redan som små flickor lära oss att vårt yttre är vår bästa och mest värdefulla egenskap. Osexiga kvinnor avskys, hånas och ignoreras, en är inte tillräcklig. Ett vanligt påstående jag stöter på är ”du som är så söt kan väl inte vara feminist” för att en feminist anses vara en frustrerad, manshatande kvinna som är för ful för att få en man. Jag spyr på ytligheten, för vad handlar feminism om egentligen? Ett mer jämlikt samhälle -där både kvinnor och män ska ta makten att vara sig själva- eller att manshatande kvinnor ska erövra världen? Oavsett vilka kommentarer man än får när man uttalar sig om att vara feminist är det viktigt att ha en definition av vad man menar med det till hands.

I <3 Feminism

En feminist är en person som 1. Anser att kvinnor är underordnade män och 2. Att detta förhållande bör ändras.

Som liten var jag en hyperaktiv, tuff tjej med många vänner och protesterade ofta om något kändes fel. Kanske har jag min ADHD att tacka men jag har alltid på något sätt kämpat och stått upp för mina systrar som många gånger blivit felbehandlade eller kränkta. Vem som helst kan inte tycka vad som helst. Men är du snygg har du en fördel. En fördel som lätt kan omvandlas till ett ifrågasättande av både män och kvinnor. Utifrån härskartekniken dubbelbestraffning lever kvinnan och feministen på en skör tråd där makten att bestämma över sin kropp är minimal.

Att utöva sexuellt våld handlar om ett maktmedel för att sätta kvinnor på plats och utöva patriarkal dominans. Alltså synen på våldtäkt hänger ihop med föreställningar kring kön, makt, sexualitet och våld.

Enligt Brottsförebyggande rådet begås cirka 30 000 våldtäkter varje år i Sverige gällande personer över 15 år. Ungefär en tiondel av alla fall anmäls. Mindre än en femtedel av anmälningarna leder till åtal och av dessa leder en ytterst liten del till fällande dom.

Hur kan vi göra för att förbättra anmälningsstatistiken och synen på brott?

Jo för att komma till rätta med den låga anmälningsstatistiken och den låga andelen fällande domar bör bemötandet av de som utsatts för våldtäkt förbättras liksom kvaliteten på förundersökningarna höjas. Insatser bör riktas för obligatoriska utbildningar om genusperspektiv, hbtq-perspektiv och mäns våld mot kvinnor inom såväl polis- och rättsväsende som inom skolundervisningen.

Jag har länge funderat på hur jag ska använda min erfarenhet av att vara offer till någonting bra, till någonting växande för att kunna hjälpa andra utsatta på ett bättre sätt än vad jag fick själv.  När jag själv tänker tillbaka till den hjälp staten erbjöd mig handlade det till största del om att äta anti-depressiva och hoppas på det bästa. Ingen uppföljning eller uppbackning. Så är detta den enda hjälp som erbjuds? Jag har länge försökt utveckla ett koncept för att hjälpa andra utsatta och jag beslutade mig om att jag vill skapa en grupp där en träffar andra med samma utgångspunkt- att höja sitt värde.

Mitt koncept är inte klart men på god väg – föreläsningar, självförsvarskurser och övningar tagna från United Sisters metodmaterial där vi tillsammans ska växa. Jag blev inte hörd, men jag finns där för att höra dig.

Moa Oskarsson
United Sisters, Fryshuset Göteborg

 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug