"Asylsökande HBTQ-personer misstänkliggörs"

Idag skriver HBTQ-gruppen Ingen människa är illegal om att asylsökande HBTQ-personers berättelser ifrågasätts och inte anses vara tillräckligt trovärdiga. De anser att situationen för asylsökande HBTQ-personer är mycket problematisk och ohållbar och George Omondo som berättar om sina erfarenheter av flykt i en filminspelning från ett panelsamtal.

Hörde att det aldrig varit så många konflikter i världen samtidigt, som nu. Ändå kan alldeles för få människor ta sig till säkerhet. I Medelhavet har alldeles för många människor försvunnit och drunknat, i ett desperat försök att fly en tillvaro som ingen ska behöva befinna sig i. Murarna som omgärdar Fort Europa är för alltför många människor ogenomtränglig, för hög, för välbevakad. Av myndigheter och länder som vill stänga människor ute.

Samtal världskulturmusseet

Bild: George Omondo som berättar om sina erfarenheter av flykt under panelsamtal på Världskulturmuséet i Göteborg 2015-04-08

Att söka asyl är en mänsklig rättighet.

Vägen dit är ofta lång och svår. Att inte kunna söka asyl på till exempel en ambassad, resulterar i att många människor tvingas på flykt – en flykt som i många fall är livsfarlig. Alltför få människor tar sig levande över Medelhavet, genom Europa och till tillexempel Sverige. De som lyckas ta sig hit måste genomgå nästa prövning, mötet med migrationsverket, för att få en möjlighet till asyl.

Oavsett av vilken orsak du söker asyl, behöver du inför migrationsverket inte bara bevisa att du till exempel har blivit förföljd, trakasserad och utsatt för hot och/eller våld. Du behöver även kunna visa på att detta skulle fortsätta ske vid ett återvändande. Vidare ska du kunna berätta din livshistoria så detaljrikt och sammanhängande som möjligt. För HBTQ-personer som söker asyl i Sverige är situationen ännu mer komplicerad. Om du söker asyl på grund av sexuell läggning eller könsidentitet, behöver du kunna berätta en trovärdig historia.

Men vem bedömer om den är trovärdig?

Din historia kommer att bedömas av en handläggare på migrationsverket, en handläggare som i många fall inte har någon större kunskap kring HBTQ-personer. En person, som liksom många andra förhåller sig till normer kring sexualitet och kön. Det finns lika många livshistorier som det finns människor. Men ändå anses bara vissa vara trovärdiga nog, tillräckligt hållbara för att kunna ge någon ett permanent uppehållstillstånd.

För några veckor sedan publicerades en text om en kvinna som ska utvisas från Storbritannien på grund av att hon inte är ”tillräckligt” lesbisk, då hon tidigare haft en relation med en man. Läs mer här.

Det tycks finnas en idé hos många myndigheter (som det svenska migrationsverket och liknande myndigheter i andra länder) att det enbart finns en ”sann” historia kring till exempel sexuell läggning. Denna idé är starkt influerad av normer kring hur och när en person ska ha insett sin sexuella läggning och hur personen bör ha manifesterat den. Det tycks finnas normativa uppfattningar om hur en person ska ”komma ut” och när den bör ha gjort det, hur det kändes och så vidare. Att asylsökande HBTQ-personers berättelser ifrågasätts och inte anses vara tillräckligt trovärdiga är tyvärr alltför vanligt. Detta leder ofta till att person får avslag och tvångsdeporteras.

Att behöva fly med risk för sitt liv och sedan utsättas för en tung process där du avkrävs på din personliga historia och riskera att få ett avslag på din asylansökan, kan vara mycket psykiskt påfrestande. Många personer kan lida av posttraumatisk stress, där symtom kan triggas och förvärras av den osäkra samt otrygga process som asylprocessen kan innebära. Under en asylprocess placeras de flesta på asylboenden, vilket kan upplevas som stressande då personer ej själva kan välja vart i landet och vilket boende, och det är nästintill omöjligt att byta om en känner sig otrygg. Att befinna sig i en sådan otrygg och maktlös situation kan förvärra symtom och leda till psykisk ohälsa som ångest och depression. Vi i HBTQ-gruppen har upplevt att migrationsverket inte tar ansvar för dessa personer och mycket sällan vill hjälpa personer att byta boende.

En person som själv har haft erfarenhet av flykt, det svenska migrationsverket och asylprocessen är personen i klippet nedan, George Omondo. Detta filmades under ett offentligt panelsamtal på Världskulturmuséet i Göteborg 2015-04-08. Här nedan kan du se filmen:

George Omondo from Joss Eh on Vimeo.

Vi i HBTQ-gruppen Ingen människa är illegal anser att situationen för asylsökande HBTQ-personer är mycket problematisk och ohållbar. Bevisbördan bör ligga på migrationsverket, inte på den asylsökande, precis som när brott begåtts och den åtalade anses vara oskyldig till motsats bevisats. Det är mycket paradoxalt att en person som inte begått ett brott, utan bara utifrån sin mänskliga rättighet sökt asyl, ska misstänkliggöras tills den själv lyckats bevisa motsatsen.

Vi kräver, liksom hela nätverket Ingen människa är illegal, permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här. Vi tror på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal.

/HBTQ-gruppen Ingen människa är illegal

IMÄ HBTQ-Gruppen

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug