"Asylfrågor måste alltid vara mänskliga rättigheter, inte resurser"

 

Asylrätt 2014

Kampanjen Asylrätt 2014 är partipolitiskt obunden och lanserades av nätverket Ingen Människa Illegal – Göteborg i december 2012. Sedan dess har lokalgrupper också bildats i Malmö, Stockholm och Gävle. En allt mer restriktiv svensk flyktingpolitik har lett till att många människor som fått avslag på sin asylansökan tvingas gå under jord för att undvika utvisning. Det bedrivs en hetsjakt på papperslösa och i väntan på utvisning låses människor som inte har begått något brott in i förvar som i det närmaste kan liknas med fängelser. Två av dessa förvar finns i Märsta, utanför Stockholm, och Kållered, utanför Göteborg.


Asylrätt 2014 vill se en värld som inte begränsas av höga murar och vi ser det som en självklarhet att människor måste ha rätt att söka sig över nationsgränser för att få skydd. Vi driver därför fyra krav inom områden som är i akut behov av förändring i svensk asylpolitik:

  • Sverige ska vara bundet att följa FN:s riktlinjer och aldrig mer utvisa någon till tortyr och förföljelse.
  • Synnerligen ömmande omständigheter ska ersättas med särskilt ömmande omständigheter i bedömningen av asylansökningar. På juridiskt språk är ”särskilt” ett mer omfattande ord vilket kan möjliggöra för Migrationsverkets handläggare att bevilja fler asylansökningar. I bedömningen av barns ansökningar om asyl används sedan 1 juli i år särskilt ömmande omständigheter.
  • Överföringar enligt Dublinförordningen (en överenskommelse inom EU) stoppas samt att regeringen verkar för dess avskaffande.
  • Bevisbördan ska flyttas från den asylsökande till Migrationsverket.

På vår hemsida asylratt2014.se kan ni läsa mer utförligt om kraven och om varför de är så viktiga.

I två års tid har vi arbetat för att rätten till asyl skulle ha en självklar plats i debatten inför riksdagsvalet 2014. Tyvärr hände detta inte förrän Fredrik Reinfeldt sa att han nästan inte kunde utlova några satsningar på välfärden under den kommande mandatperioden på grund av det stora antalet flyktingar som förväntades komma till Sverige under de närmaste åren. Detta är ett farligt uttalande men vi såg då hur flera politiker och andra som ville bemöta statsministerns uttalande kunde använda Asylrätt 2014:s krav som plattform för att stå upp för det vi anser att flyktingpolitiken måste handla om. Utgångspunkten för hur vi pratar om asylfrågor måste alltid vara mänskliga rättigheter, inte resurser.

I skrivande stund (2014.09.12) har 5161 privatpersoner samt cirka 80 föreningar, partier och organisationer ställt sig bakom våra krav. Detta har gett oss en bra plattform för vårt arbete med att påverka debatten om asyl- och flyktingpolitik samt att opinionsbilda för våra krav.

Imorgon bloggar vi återigen på Agenda Jämlikhet och presenterar en rapport från i somras om vad svenska partier tycker om våra krav. Genom en enkät som skickades ut till samtliga svenska partier den 28 maj 2014 bad vi partiernas migrationspolitiska talespersoner, att kommentera våra krav och ge sina partiers synpunkter på dem. Endast Folkpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna valde att inte svara på enkäten.

/Asylrätt 2014

 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug