"Är papperslösa verkligen människor?
"

För fyra år sedan (2010) tog Göteborgs stad ett beslut om att även papperslösa kvinnor har rätt till skyddat boende. 
I praktiken skulle det innebära resurser till ideella kvinnojourer och kriscentrum för kvinnor med syfte att kunna ta emot papperslösa kvinnor och barn i behov av skydd.

Dina rättigheter

Problemet vi hade för tre år sedan kvarstår även idag: beslutet har inte verkställts, den har inte gett den effekt den var avsedd att få. Anledningen till det är att det saknas praxis, riktlinjer och information om hur socialtjänsten ska arbeta och ta sig an papperslösa i behov av skydd, stöd och ekonomisk bistånd.


2012 gjorde en grupp inom kommunen en sammanställning över papperslösas situation i Göteborg. Detta var tänkt att användas som underlag för att kunna ta fram riktlinjer för socialtjänstens arbete med papperslösa. Men riktlinjerna smärtar med sin frånvaro.


Så här står det i Göteborgs stad budgetbeskrivning för 2014: "Staden ska sträva mot att fullt ut omsätta FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och barn- och kvinnokonventionerna i praktisk handling för alla som vistas i kommunen. Detta trots att svensk lagstiftning inte alltid är i samklang med internationella åtaganden vad gäller situationen för papperslösa individer".

Det är fint skrivet, jag tycker vi kör på det.
Problemet är att man är beredd att fatta beslut och skriva in papperslösas rättigheter men vad gäller verkställande av dessa rättigheter är man på en högre nivå inte beredd att leva upp till det man beslutar. 
Underrättelseskyldigheten hos socialtjänsten har tagits bort, detta innebär att sedan den 1 juli 2013 är socialnämnden inte längre skyldig att lämna uppgifter till polis första gången den vidtar åtgärder i ett ärende som rör en person som lever som papperslös i Sverige.

Lagändringen är viktig i sammanhanget, men gissa vad. Det har inte implementerats. Arbeten som har gjorts i ämnet visar att det är nästan inga socialsekreterare som har vetskap om denna lagändring. Och vem ska informera dem papperslösa? 


Här nedan följer några förslag på hur du som handläggare (du som läser kanske arbetar på socialkontor, eller känner någon som gör det) kan göra för att förenkla papperslösas kontakt med myndigheter:


  • Prata ihop dig med dina kollegor

  • Utnyttja ditt handlingsutrymme på arbetsplatsen

  • Skapa opinion

  • Argumentera för vikten av att ta etiska ansvar som socialsekreterare

  • Tänk på bemötande och att de papperslösa du möter är i en extremt utsatt situation

  • Tänk utanför ramarna, ta reda på alternativa ställen där papperslösa kan få hjälp ifall ditt handlingsutrymme och befogenheter inte är tillräckliga.Rättigheter är inte är något man får, rättigheter är något man tar.

Paula Cardozo, projektansvarig
Göteborgs rättighetscenter - mot diskriminering

 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug