"Alla människor har rätt att få lära sig om sex"

Därför ska vi göra en bok om sex och sam-levnad.
En bok som är lätt att läsa och förstå.
Du kan njuta med din kropp.
Du kan ha det skönt med dig själv eller med andra.
Det kan kallas sex och sam-levnad.
I vår bok kommer du att kunna lära dig mer om sex och sam-levnad.
Om vad som händer i kroppen när du blir kåt och vill ha sex.
Vi ska även göra en film och en hem-sida om sex och sam-levnad.

Foto Mia Bobzow.
Foto: Mia Bobzow

Personer som inte har några problem med att läsa, orientera sig eller förstå och tolka information har det ofta lätt att ta till sig av samhällsinformation som handlar om sexuell och reproduktiv hälsa, eller om kroppens biologi och funktion.

En sådan person kan kallas funktions-normis d.v.s. att personen följer och uppfyller normer avseende funktion, som i detta fall innebär att kunna läsa, orientera sig eller att förstå och tolka information. Som funktions-normis är det oftast enkelt att vara kritiskt till den information som ges, beroende på vem som är avsändare till informationen.

Generellt sett ges det i Sverige idag goda möjligheter för målgruppen funktions-normisar att ta till sig information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Detta möjliggörs eftersom informationen som ges är anpassad efter “normalpopulationens” intellektuella och kognitiva förmåga.

När det kommer till vår primära målgrupp som är personer med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) och eller kognitiva svårigheter, ser informationstillgängligheten om sexuell och reproduktiv hälsa tyvärr inte lika tillgänglig ut.

För vår primära målgrupp kan tillgänglig information exempelvis innebära att en ges möjlighet att lära sig sätta ord på sexuellt laddade handlingar eller att en får lära sig namnen på kroppens och könsorganens olika delar.

Att kunna namnge sina olika kroppsdelar för att förmedla vart på kroppen och på vilket sätt du vill bli berörd, eller för att kunna berätta vart du blivit berörd trots att du inte ville, är viktiga aspekter av att få tillgänglig information om sex och samlevnad.

Foto Mia Bobzow.


forum SKILLS tidigare metod och informations-material ”Fördom och Stolthet” handlar om normer kring kärlek och sexualitet och är skrivet på lättare svenska. Foto Mia Bobzow.       

Om du inte har fått lära dig vad en personlig gräns är och innebär, eller att gränser är något du som individ har rätt att sätta, samtidigt som det är ens skyldighet att respektera andra människors gränser, så finns det mycket små möjligheter för den personen att handla adekvat i sexuellt laddade situationer. Situationer som de flesta av oss någon gång hamnar i, förr eller senare.

Risken att bli utsatt för sexuellt våld, eller för att själv utsätta någon annan ökar i takt med att tillgänglig information om kroppen, känslor sex och samlevnad reduceras.

Men! genom att få möjligheten att lära känna sin egen kropp, dess funktion och förmåga, samt genom att lära sig var ens egna gränser går utifrån vad som känns skönt och bra i sin egen kropp, så blir det även lättare att definiera och förmedla dessa gränser till andra.

Att bli sedd och respekterad som en sexuell varelse är en viktig och stor del av att vara människa!

Vi på forum SKILL ser det som en mänsklig rättighet att få information om sexuell och reproduktiv hälsa, på ett sätt som är begripligt för en själv. Därför håller vi på att ta fram en film, en hemsida och en lättläst, normkritisk bok om sex, sexualitet och samlevnad, som riktar sig till personer med IF och kognitiva svårigheter. Tillgänglighet handlar om så mycket mer än enbart den fysiska miljön, vilket ofta överskuggar de mindre synliga men ack så höga trösklarna som sätter krokben för ett inkluderande samhälle, även på ett intellektuellt plan.

/ Jos Rossling projektledare för "Så funkar sex"forum SKILL

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug