"Alla behövs i kampen mot sexuellt våld"

2013 var ett år då vi gång på gång matades med uppmärksammade exempel på hur sexualbrotts- lagstiftningen inte fungerar. Första juli trädde visserligen en skärpning av lagen i kraft men kravet om samtycke uteblev. Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes 17 400 sexualbrott under 2013, varav 5 900 rubricerades som våldtäkt. De anmälda våldtäkterna minskade med fem procent jämfört med föregående år men sett över en tioårsperiod har de anmälda våldtäkterna ökat kontinuerligt. Människor har tappat förtroende för rättsväsendet och väljer att inte anmäla för att slippa den förnedring som kan uppstå. Vi behöver ett fungerande rättsväsende där sexualbrott tas på allvar, och vi behöver det nu.

Fatta pin

Tre killar som stod åtalade för att ha våldtagit en 15-årig tjej med en glasflaska blev den 14 maj 2013 friade av Umeå tingsrätt. Den friande domen var droppen för Femtastic och Crossing Boarders som gick samman och bestämde sig för att agera. Resultatet blev FATTA.

FATTA är en rörelse som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. FATTA är sprungen ur en frustration över hur samhället och rättssystemet ser ut idag. FATTA bygger på över 150 anonyma personers berättelser om sex som inte skett på deras villkor. De insamlade berättelserna ligger även till grund för en låt och musikvideo av artisterna Cleo, Syster Sol, Kristin Amparo och Nasteho Osman producerad av Embee. Låten och musikvideon släpptes tillsammans med en debattartikel skriven av initiativtagarna, för att genom fler olika plattformer och kanaler nå ut till så många som möjligt.

Det sexuella våldet måste angripas från många olika håll, hela vägen från rättsväsendet till förskolan. Men människor blir berörda avolika saker och använder sig utav olika informationskanaler. För att bemöta detta arbetar FATTA på bred front i alla rum där vi använder kultur och politik som verktyg för att uppmärksamma frågan kring sexuellt våld. Vi arrangerar klubbar, panelsamtal, demonstrationer, skriver debattartiklar, träffar politiker och andra makthavare, vi gör merge, håller föreläsningar med mera. För att tillgängliggöra frågan och nå ut till fler så försöker vi exempelvis använda oss utav ett enkelt språk när vi uttrycker vårt budskap. Vi vet att många har erfarenhet av sexuella övergrepp antingen personligen eller känner andra som blivit utsatta. Detta försöker vi lyfta fram detta med hjälp av alla de berättelser som FATTA fått ta del av.

Idag är vi ett tretiotal personer som på eget initativ och med helt olika kompetenser utgör arbetsgruppen FATTA-aktivisterna. Allt arbete som sker inom FATTA-aktivisterna görs ideellt och med väldigt knappa ekonomiska resurser. Detta är en stor utmaning då det begränsar vad som är genomförbart och inte, samtidigt som det verkligen sätter kreativiteten på prov. De pengar som FATTA fått in av att exempelvis sälja merge har aldrig, och kommer aldrig ha, ett ekonomiskt syfte. Utan det viktiga är att nå ut och att smycken, t-shirtar och tygväskor blir ett sätt för personer att engagera sig och bli budbärare för frågan.

Arbetet med att nå och engagera nya målgrupper är en ständig utmaning. Som ett nästa steg i denna utmaning kommer projektet FATTA MAN ta form under sommaren. FATTA MAN syftar till att få killar och män att reflektera kring och bli intresserade av frågor rörande sexuellt våld. För att på så sätt ta ansvar och vilja vara med och få alla att FATTA att sex handlar om samtycke!


FATTA,
via Elin Herlitz och Anna Thomasson

fatta.nu
facebook.com/fatta.nu
http://instagram.com/fattanu#
https://twitter.com/FATTANU

FATTA bildgaleri

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug