Agenda: Jämlikhet - två nya tjänster i Stockholm!

Agenda: Jämlikhet finns i dagsläget i Göteborg och i Malmö. Nu har föreningen fått finansiering för att starta och etablera Agenda: Jämlikhet Stockholm. Därför söker vi nu två personer till tjänsterna som projektledare (50%) respektive samordnare (75%) för Agenda: Jämlikhet Stockholm. Läs annonserna noggrant och glöm inte att specificera i din ansökan vilken av tjänsterna du söker. Först presenterar vi projektledartjänsten - och längre ner samordnartjänsten. 

Sista ansökningsdag för båda tjänsterna är 20 juli - men vänta inte med din ansökan - vi har intervjuer löpande. 

Projektledare, Agenda: Jämlikhet Stockholm 

Arbetsgivare: Agenda: Jämlikhet (ideell förening) 
Titel: Projektledare, Agenda: Jämlikhet Stockholm
Ort: Stockholm
Anställningsform: Projektanställning 
Omfattning: 50%
Sista ansökningsdag: 2016-07- 20
Intervjuer: Hålls löpande till och med 12 augusti (främst över Skype) 
Start: 2016-09-01 eller enligt överenskommelse. Slut 2017-03-31 med chans till förlängning. 

Är du en person som gillar att driva projekt? Trivs du i rollen att ta ansvar, arbeta strukturerat mot tydliga mål och tycker du det är spännande att arbeta med organisationsutveckling? Då kanske du är den nya projektledaren för Agenda: Jämlikhet Stockholm! 

Agenda: Jämlikhet är en eventkalender för personer som är intresserade av jämlikhetsfrågor och som skulle vilja engagera sig. Hemsidan skapar en överblick över alla lokala events och organisationer som arbetar med olika jämlikhetsfrågor i staden, och gör det enklare för människor att engagera sig i de frågor som de brinner för. Agenda: Jämlikhet gör det också enklare för alla de organisationer, grupper och nätverk som finns att utbyta erfarenheter och starta nya samarbeten för att stärkas i sitt jämlikhetsarbete. 

Vi söker nu en projektledare för att starta upp Agenda: Jämlikhet i Stockholm. Projektledaren kommer leda arbetet och arbeta tätt tillsammans med en lokal samordnare med att starta upp och driva projektet lokalt, lansera sidan sthlm.agendajamlikhet.se och sprida sidan. 

Agenda: Jämlikhet Stockholm finansieras med ekonomiskt stöd från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, MUCF genom den nationella föreningen Agenda: Jämlikhet som har sitt huvudsäte i Göteborg. 

Beskrivning av tjänsten - kvalifikationer och arbetsuppgifter 

Projektledaren kommer arbeta tätt tillsammans med samordnaren i att starta upp och driva projektet. Projektledaren har det övergripande ansvaret för projektadministration och ledning, återrapportering till styrelsen och stödjer samordnaren i det dagliga arbetet med projektet. Projektledaren har även ansvar för att starta upp och driva en styrgrupp för att skapa lokal förankring och etablering för projektet och Agenda: Jämlikhet som organisation. 

Kvalifikationer

Arbetet med att etablera Agenda: Jämlikhet i Stockholm kommer innebära kontakt med en stor mängd organisationer och personer. Därför är det viktigt att du har god organisationsförmåga och kan arbeta med att systematiskt dokumentera kontakter, för att kunna följa upp dessa och skapa transparens inom organisationen.  Då kontakten med styrelsen som är arbetsgivare huvudsakligen sker på distans är det av stor vikt att du är självständig i ditt arbetssätt och har god kommunikationsförmåga.

Du har:  

- Universitetsutbildning inom medie- och kommunikation, samhällsvetenskaplig utbildning eller motsvarande kunskaper. 
- Erfarenhet av projektledning inom ideell organisation eller annat, inklusive ansvar för budget, bokföring och annan projektadministration.  
- Erfarenhet av praktiskt arbete med jämlikhetsfrågor så som till exempel antirasism, könsidentitet, social och ekonomisk utsatthet, jämställdhet, sexualitet, funktionsvariation och tillgänglighet. 
- Erfarenhet av arbete inom civilsamhället och frivilligorganisationer som anställd eller volontär. 
- Erfarenhet av att hålla workshops, utbildningar och/eller processleda grupper.
- Erfarenhet av att ha arbetat med marknadsföring inklusive sociala medier. 
- Erfarenheter av att arbeta med att bygga nätverk och skapa samarbeten. 

Det är meriterande om du har: 

- Erfarenhet av arbete med organisationsutveckling.
- Nätverk och kunskaper om Stockholms lokala jämlikhetsrörelser. 
- Erfarenhet av att använda nätet som verktyg för organisering. 

Som person är du: Självständig, initiativtagande, strukturerad, kommunikativ, idérik och nyfiken på olika människor

Arbetsuppgifter 

Projektledning och projektadministration

- Ansvar för projektstyrning, utveckla strategier för projektets genomförande och att arbeta för att nå utsatta projektmål utifrån syfte och projektplanens aktiviteter. 
- Dokumentera projektet och löpande rapportera till samverkanspartners, styrelse och finansiärer.

Ansvar för medarbetare och engagerade

- Jobba nära samordnaren och stötta upp i det dagliga arbetet.
- Ta ett övergripande ansvar för samordnaren, volontärer och styrgrupp för att skapa en bra arbetsmiljö lokalt i Stockholm. 
- Planera och genomföra löpande arbetsplatsträffar, APT-möten där styrelsen bjuds in. 
- Ha kontakten med webbutvecklarna som bygger sthlm.agendajamlikhet.se 

Organisationsetablering 

- Utveckla marknadsföringsstrategier för att sprida Agenda: Jämlikhet
- Starta upp nya samarbeten för att sprida Agenda: Jämlikhet till fler intresserade privatpersoner. 
- Ta fram rutiner för hur Agenda: Jämlikhet på sikt kan etableras i hela Stockholm. 

Ansvar för projektet styrgrupp 

- Identifiera potentiella styrgruppsmedlemmar utifrån projektets mål och syften och samverkanspartners. 
- Rekrytera styrgruppen
- Planera och genomföra möten med styrgruppen
- Dokumentera styrgruppens arbete för att kunna integrera kunskapen och erfarenheterna i organisationens framtida projekt. 

Att tänka på när du gör din ansökan 

Läs arbetsbeskrivningen och kvalifikationerna som krävs, samt är meriterande, noggrant. Fokusera på att ge exempel på arbetslivserfarenhet, initiativ och annat (betalt eller obetalt) som visar hur du uppfyller kvalifikationerna och de olika delarna av tjänsten.  Ditt brev bör inte vara längre än en a4. 

För att göra ansökan maila ditt CV och ditt personliga brev till info@agendajamlikhet.se  OBS! Skriv vilken tjänst du söker i ämnesraden i ditt mail. 

________________________________________________________________________

Samordnare, Agenda: Jämlikhet Stockholm 

Arbetsgivare: Agenda: Jämlikhet (ideell förening) 
Titel: Samordnare, Agenda: Jämlikhet Stockholm
Ort: Stockholm
Anställningsform: Projektanställning 
Omfattning: 75%
Sista ansökningsdag: 2016-07-20
Intervjuer: Hålls löpande till och med 12 augusti (främst över Skype) 
Start: 2016-09-01 eller enligt överenskommelse. Slut 2017-03-31 med chans till förlängning. 

Är du en person som gillar tanken på att göra det enklare för folk att engagera sig? Gillar du att ta kontakt med nya människor och är du peppad på att jobba med frågan hur olika grupper och organisationer kan samverka för att skapa ett mer jämlikhet samhälle? Då kanske du är den nya samordnaren för Agenda: Jämlikhet Stockholm! 

Agenda: Jämlikhet är en eventkalender för personer som är intresserade av jämlikhetsfrågor och som skulle vilja engagera sig. Hemsidan skapar en överblick över alla lokala events och organisationer som arbetar med olika jämlikhetsfrågor i staden, och gör det enklare för människor att engagera sig i de frågor som de brinner för.  Agenda: Jämlikhet gör det också enklare för alla de organisationer, grupper och nätverk som finns att utbyta erfarenheter och starta nya samarbeten för att stärkas i sitt jämlikhetsarbete. 

Vi söker nu en samordnare för att starta upp Agenda: Jämlikhet i Stockholm. Samordnaren kommer arbeta tillsammans med projektledaren i Stockholm med att starta upp och driva projektet lokalt, lansera sidan sthlm.agendajamlikhet.se och sprida sidan.

Agenda: Jämlikhet Stockholm finansieras med ekonomiskt stöd från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, MUCF genom den nationella föreningen Agenda: Jämlikhet som har sitt huvudsäte i Göteborg. 

Beskrivning av tjänsten - kvalifikationer och arbetsuppgifter 

Samordnaren kommer arbeta tätt tillsammans med projektledaren med att starta upp en volontär-redaktion för Agenda: Jämlikhet Stockholm och förbereda lanseringen av sthlm.agendajamlikhet.se som planerats till början av december 2016.  Därefter är samordnarens främsta uppgift att marknadsföra sidan och projektet lokalt i Stockholm samt att samordna volontärgruppen. 

Kvalifikationer

Arbetet med att etablera Agenda: Jämlikhets hemsida och volontärgrupp kommer innebära kontakt med en stor mängd organisationer och personer. Därför är det viktigt att du har god organisationsförmåga och kan arbeta med att systematiskt dokumentera kontakter, för att kunna följa upp dessa och skapa transparens inom organisationen. 

Du har:  

- Universitetsutbildning inom medie-, kommunikation, samhällsvetenskaplig utbildning eller motsvarande kunskaper. 
- Erfarenhet av praktiskt arbete med jämlikhetsfrågor så som antirasism, könsidentitet, social och ekonomisk utsatthet, jämställdhet, sexualitet, funktionsvariation och tillgänglighet. 
- Erfarenhet av arbete inom civilsamhället och frivilligorganisationer som anställd eller volontär. 
- Erfarenhet av att ha arbetat med marknadsföring inklusive sociala medier. 
- Erfarenheter av att arbeta med att bygga nätverk och skapa samarbeten
- Erfarenhet av att hålla workshops, utbildningar och/eller processleda grupper.

Det är meriterande om du har: 

- Erfarenhet av att rekrytera och samordna volontärer eller liknande.
- Nätverk och kunskaper om Stockholms lokala jämlikhetsrörelser 
- Erfarenhet av att använda nätet som verktyg för organisering.

Som person är du: Självständig, initiativtagande, strukturerad, kommunikativ, idérik och nyfiken på olika människor. 

Arbetsuppgifter

Samordna organisationer

- Göra en inventering/lista på organisationer, grupper och nätverk som jobbar med olika jämlikhetsfrågor i staden -
- Kontakta och bjuda in till informationsmöten för att få organisationer att ansluta sig till sidan
- Uppdatera hemsidan med information innan lansering
- Upprätthålla och förvalta de kontakter som har tagits 
- Göra satsningar för att ytterligare organisationer ska ansluta sig
- Arbeta med löpande utvärderingar och riktade strategier för att skapa en bred representation av olika jämlikhetsfrågor och organisationsformer som Agenda: Jämlikhet står för

Redaktion och volontärer

- Fungera som redaktör för hemsidan och fylla den med innehåll innan lansering
- Rekrytera och utbilda volontärer
- Leda volontärerna i redaktionen av hemsidan
- Arbeta för att hemsidans innehåll ska vara av god kvalitet och stötta upp redaktionsarbetet om det behövs
- Fungera som stöd för volontärerna och se till deras intressen 
- Arbeta för att skapa en stabil volontärgrupp där volontärer kan trivas och utvecklas

Spridning och marknadsföring 

- Utveckla marknadsföringsstrategier för att sprida Agenda: Jämlikhet
- Arrangera lanseringsfest
- Skriva och publicera texter så som pressmeddelanden, nyhetsbrev etc
- Uppdatera sociala medier 
- Arbeta med användarstatistik från olika kommunikationskanaler för att utvärdera och förbättra marknadsföringsstrategier 
- Genomföra sociala medier kampanjer 

 

Att tänka på när du gör din ansökan 

Läs arbetsbeskrivningen och kvalifikationerna som krävs, samt är meriterande, noggrant. Fokusera på att ge exempel på arbetslivserfarenhet, initiativ och annat (betalt eller obetalt) som visar hur du uppfyller kvalifikationerna och de olika delarna av tjänsten.  Ditt brev bör inte vara längre än en a4. 

För att göra ansökan maila ditt CV och ditt personliga brev till info@agendajamlikhet.se  OBS! Skriv vilken tjänst du söker i ämnesraden i ditt mail. 

Frågor? 

Tveka inte att kontakt oss om du har några frågor eller funderingar!

Anna Lindeborg, grundare och projektledare : anna@agendajamlikhet.se  070-8338238 

Nora Oleskog Tryggvason, grundare och projektledare, nora@agendajamlikhet.se  , 076-2624120

 

 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug