5 frågor till Stephanie Thögersen

Stephanie Thögersen som jobbar på Sveriges Kvinnolobby svarar på 5 frågor om sitt förändringsarbete, att granska den feministiska regeringen och att göra mycket snack till mycket verkstad!

Stephanie

1. Vem är du och hur är du engagerad för jämlikhet?

Jag heter Stephanie Thögersen och jobbar som programansvarig på Sveriges Kvinnolobby som är ett paraply för kvinnoorganisationer i Sverige. Vårt jobb är att samla kvinnorörelsen i Sverige och påverka beslutsfattare och opinionsbildare i Sverige, men även en del på EU-nivå och på internationell nivå.

2. Vilken är din/er metod för att jobba för förändring?
Vi granskar regeringens jämställdhetsarbete genom att bland annat skriva skuggrapporter och se till att regeringen lever upp till Kvinnokonventionen och de åtaganden som de har gjort. Vi driver även en rad kampanjer, tex 15:56-rörelösen för lika lön, Reklamera mot sexistisk reklam och Feministiskt nej till surrogatmödraskap.
 
3. Vad är den största utmaningen i förändringsarbetet?
Att det snackas väldigt mycket men händer väldigt lite.. risken är att det bara blir snack och ingen verkstad. Vi hoppas att den feministiska regeringen lever upp till det den säger och kommer med konkreta förslag som skapar verklig förändring.
 
4. Vilken är den största lärdomen du fått av att jobba med förändring för jämlikhet?
Att det är lättare än man tror. Fler borde försöka! Det är också viktigt att vara grundad i den man gör. I vårt fall arbetar vi utifrån Kvinnokonventionen, och det är viktigt att vi kan härleda allt vi gör till den. Ibland frågar folk hur vi kan vara en så radikal organisation, och svaret är att det är för att Kvinnokonventionen är så radikal!
 
5. Vilket är ditt bästa tips till någon som vill jobba för förändring?
Höj blicken! Se de stora frågorna och perspektiven. I en tid när folk gärna gräver ner sig i skyttegravar är det viktigt att höja blicken och samarbeta. Alla krafter som vill åt samma håll måste samarbeta och hjälpas åt. Fokusera på de verkliga problemen istället för att kritisera varandra.

Sveriges Kvinnolobbys hemsida.

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug