5 frågor till Marion Englaborn

Idag ställer vi fem frågor till Marion Englaborn som kämpar för att vården ska bli bättre på att möta personer bemöta alla personer. Oavsett sexuella preferenser eller könsuppfattning/historik, med värdighet och på ett bekräftande sätt. 

Marion Englaborn

1. Vem är du och hur är du engagerad för jämlikhet?
Marion heter jag och jobbar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med palliativ vård. Detta innebär att jag har hand om döende patienter. Mitt jämlikhetsarbete just nu är att jag vill att vården mer ska profilera sig med hbtqi-kompetens. Jobbar man inom vården så ska man kunna bemöta alla personer, oavsett sexuella preferenser eller könsuppfattning/historik, med värdighet och på ett bekräftande sätt. Jag upplever vissa brister och försöker tillföra mina kunskaper och erfarenheter för att komplettera en stor kunskapslucka. Vi som vårdar bemöter oftast med tystnad när det dyker upp svåra ämnen som berör just normer och sexualitet. Denna tystnaden vill jag bryta. Tystnad är ingen positiv bekräftelse – tvärtom kan den orsaka mer lidande.  

2. Vilken är din/er metod för att jobba för förändring?
Det är mer en inställning än en metod. Uthållighet, tolerans och öppenhet. Öppenhet med vem jag är och varför detta är viktiga frågor att prata om. Att prata om normer och fördomar när de dyker upp är ett bra sätt att medvetandegöra sitt beteende. Vi är inte alltid medvetna om att det vi gör och säger kanske kränker någon, diskriminerar eller exkluderar.

3. Vad är den största utmaningen i förändringsarbetet?
Att jag måste out:a mig själv. Alltid vara beredd på att kompromissa min integritet för att folk ska kunna ställa sina frågor och bli av med förutfattade meningar.

4. Vilken är den största lärdomen du fått av att jobba med förändring för jämlikhet?
Att vi har långt kvar att gå. Det finns en hel del kvar att göra. Vi tror gärna att vi är medvetna och fördomsfria – tills vi faktiskt möter en person som får igång alla våra förutfattade meningar och det kan bli ren kaos. Inom vården tror vi att vi bemöter alla lika och att det är det som är det viktigaste. Detta är fel på två plan. För det första bemöter vi inte alla lika. De patienter vi inte kan relatera till eller som vi tror att vi inte har något gemensamt med – dem ger vi inte samma uppmärksamhet som de vi lätt kommer överens med och känner igen oss själva i. 
För det andra så ska vi heller inte bemöta alla lika – men likvärdigt. Vi ska kunna bekräfta varje person för hurdan och vad den är. Alla har inte samma förutsättningar och då är det upp till oss som vårdare att finna patienten där denne är och stötta och bekräfta den efter det. Detta är vår utmaning. Varje möte är unikt. Våga möt patienten – våga möt människan.

5. Vilket är ditt bästa tips till någon som vill jobba för förändring?
Ge inte upp. Det är svårt att bli profet i sin egen hemstad. Sprid kunskapen och inspirera andra. Ditt engagemang kan inspirera andra på oväntade sätt. Ha tålamod. MYCKET tålamod.  

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug