"5 frågor till Gösta Zachrisson"

Vi ställer 5 frågor olika personer som engagerar sig för rättvisa och jämlikhet.  Gösta Zachrisson

Namn: Gösta Zachrisson
Ålder: 68 år

1. Vad vill du uppnå med ditt jämlikhetsengagemang?
Sedan 1996 har jag varit engagerad i Män för Jämställdhet, som tidigare hette Manliga nätverket. Jag har samma vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld.

2. Vilken är den viktigaste jämlikhetsfrågan för dig 2015?
Mitt engagemang när det gäller jämlikhet begränsar sig än så länge till jämställdheten. Samtidigt som vi i Män för Jämställdhet (MfJ) kämpar för kvinnors jämlikhet på många plan i samhället, försöker vi ge män en chans att få kontakt med sina barn tidigt och på ett och djupare sätt. Det ger inte bara barnen en bättre uppväxt utan även pappan en bättre utveckling, inte minst kognitivt och känslomässigt. Därför är våra pappaträffar på BMM och BVC viktigast för mig även 2015.

3. Finns det något du vill göra, som du ännu inte har gjort?
Att översätta och göra en svensk folder för ZÉROMACHO (Men against prostitution). Det handlar om att män kan skriva under på att aldrig köpa sex. www.zeromacho.eu

4. Vad gör du annars i livet?
Såsom pensionär har jag fortfarande lite tid över. Därför sjunger jag rätt mycket manskör och så stämmer jag pianon. Man kan ju säga att det är en fortsättning på mina två yrken. Operasångare och pianostämmare.

5. Vad skulle du vilja uppmana andra till att göra?
Det stora problemet i vårt samhälle är att vi har fått en massa kunskap, men den tränger inte in i våra väsen. Jag skulle uppmuntra alla att tänka till: Vad har jag för kunskaper? Vad vet jag om ojämställdheten? Vad vet jag om klyftorna i samhället? Och nu vill jag citera Sven Lindqvist: ”Du vet det. Jag också. Det är inte kunskap vi saknar. Vad som fattas oss är modet att inse vad vi vet och dra slutsatserna!”

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug