"5 frågor till Anna Thomasson"

Vi ställer 5 frågor olika personer som engagerar sig för rättvisa och jämlikhet.

Anna Thomasson
Namn:
Anna Thomasson
Ålder: 25 år

Samordnare på Machofabriken, projektledare i Fatta Man och ordförande i Fatta.

1. Vad vill du uppnå med ditt jämlikhetsengagemang?
Oj vilken svår och stor fråga! Men mitt engagemang grundar sig på att jag är helt och hållet övertygad om att vi kan skapa ett samhälle som är mer tolerant, jämställt och jämlikt än det vi har idag. Jag är också övertygad om att det är tillsammans som vi kan skapa och lyfta fram lösningar som tar oss dit.

2. Vilken är den viktigaste jämlikhetsfrågan för dig 2015?
Jag vill se en förändrad sexualbrottslagstiftning och att det avsätts mer pengar som möjliggör att fler instanser i samhället kan arbeta med normer och genus på allvar.

3. Finns det något du vill göra, som du ännu inte har gjort?
Ja massor! Jag vill arbeta mer med jämställdhet och inkludering i kombination med kultur, jag vill se fler jämställdhetssatsningar inom sporten. Jag vill även arbeta mer politiskt så att dessa frågor får en given och självklar plats på den politiska agendan.

4. Vad gör du annars i livet?
Då jag pendlar mellan Göteborg och Stockholm så åker jag väldigt mycket tåg, och lyssnar en massa på radio.

5. Vad skulle du vilja uppmana andra till att göra?
Att engagera sig och skapa utrymmen för andra. Engagemang kan se så olika ut men jag tror att alla kan göra något, både stort och smått. Jag tror också att det är väldigt viktigt att reflektera över vilken position en själv har i sin vardag och i samhället för att på så sätt kunna skapa utrymmen för andra. Och i allt detta tycker jag också att det är sjukt viktigt att vi ser efter varandra och hjälper varandra.

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug