"5 frågor till Anders Westgerd"

Vi ställer 5 frågor olika personer som engagerar sig för rättvisa och jämlikhet. 

Anders Westgerd
Foto: Caroline Bräutigam

Namn: Anders Westgerd
Ålder: 40 år

1. Vad vill du uppnå med ditt jämlikhetsengagemang?
Att ge människor oavsett funktion fullt spelrum att vara dem de är. Att kunna vara unika människor som vem som helst. Och att samhället byggs tillgängligt, för alla.
 
2. Vilken är den viktigaste jämlikhetsfrågan för dig 2015?
Att göra funktionsvariationer till en permanent och prioriterad fråga och inte ett bortprioriterat särintresse som det är nu.
 
3. Finns det något du vill göra, som du ännu inte har gjort?
Att kunna röra mig fritt i offentliga rummet och lokaler, få ett schysst bemötande och ses som en fullvärdig medborgare.

4. Vad gör du annars i livet?
Arbetar som verksamhetsledare för GIL, Göteborgskooperativet för Independent Living, som samordnar personlig assistans. Lägger även en hel del tid på mitt socialpolitiska engagemang för att påverka samhället till mer tillgängligt och jämlikt. Övrig tid lägger jag på att köpa skor. Förresten, händer väl att jag tar en öl då och då. 
 
5. Vad skulle du vilja uppmana andra till att göra?
Att individer och organisationer engagerar sig, tar ställning i en sakfråga och gör sin röst hörd. En viktig del är att individer och organisationer går samman för att stärka sin röst och påverkansmöjligheter. Vi, GIL, är intresserade av att samverka och samarbeta med andra som delar våra värderingar och önskan om förändring. Det är bara att höra av sig.

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug